2014 m. vasario 16 d., sekmadienis

Bendrijos pirmininkas grasina Buitinių vartotojų sąjungai
Po BNS pranešimo žiniasklaidai „Vilniaus savivaldybė bandys sutramdyti "nevaldomą" bendrijos pirmininką“,  gautas sekančio turinio laiškas:
 "Šiuose naujienose nėra ne vieno žodžio tiesos.
R.Dervinis nesikreipė į DNSB su prašymu dėl namo aprašo.
Ja laiškas su prašymu atėjo paštu tik vasario 11 diena.
Taigi patys suprantate kad kaltinimai prieš laiką yra kaip minimumas neteisėti.
 Kol kas dėl jūsų asmenybes mūsų bendrija į teismą nutarė nesikreipti, bet po aiškinimosi Vilniaus miesto savivaldybėje bus daromos atitinkamos išvados.
Ateiti siūlau išsiaiškinti visas aplinkybes, o ne vadovautis vieno asmens nuomone ir nepagrįstais ir melagingais teiginiais.
Kad jus žinotumėte, R.Dervinis dar gruodžio meniesi buvo įspėtas, kad atsisakydamas vykdyti visuotinio susirinkimo nutarimus dėl karšto vandens apskaitos prietaisų mūsų bendrijoje, po sistemos paleidimo jam bus skaičiuojami karšto vandens normos pagal registruotu gyventojų skaičių minėtame bute ir Vilniaus miesto normą vienam gyventojui kuri yra 2,85 kubinių metrų vienam gyventojui.
Iki susitikimo.....
Pagarbiai 351-os DNSB
valdybos pirmininkas
Andrej Gurinove    

2014 m. vasaris 15 d. 22:31, GMAIL <antanas1940@gmail.com> rašė:
--
Buitinių vartotojų sąjunga..... antanas1940@gmail.com.................."

*************************************************

 Vieno Vilniaus daugiabučio namo buto savininkas, praradęs viltį problemas spręsti bendrijos viduje, kreipėsi į Vilniaus savivaldybę pagalbos.
 Pastaroji, kaip reta, pasielgė principingai ir apgynė šio namo butų savininkų interesus.(Priedas savivaldybės laiškas)..

Visa tai turėtų tapti geru pavyzdžiu:
 - kaip turi dirbti savivaldybės,
  - kaip turi elgtis daugiabučių namų savininkai, kada bendrijų pirmininkai yra, kaip sakoma, "nevaldomi".
-----------------------------------------------  
Kaip matome Buitinių vartotojų sąjunga BNS paviešino tiktai Vilniaus savivaldybės raštą ir apie kieno nors nuomonę kalba iš vis neina.


O taip atrodo Vilniaus savivaldybės įpareigojimas  351 – os DN  bendrijos pirmininkui:
„Iki 2014 02 30 pateikti pareiškėjui Namo Aprašo kopiją, bei paaiškinimą, ar Aprašas buvo patvirtintas visuotiniame susirinkime“.

Betgi savaime turi būti suprantama, kad  jeigu bendrijos pirmininkai  yra tikrai suinteresuoti  pastato tinkamo stovio palaikymu, jie  turi pasirūpinti, kad butų savininkai suvoktų, kad ne tik jų butai, bet ir kai kas daugiau yra jų dalinė nuosavybė pastate, kurią jie privalo  tinkamai prižiūrėti.
Todėl sumoje geranoriškai patariame ponui pirmininkui nepykti, nes pyktis yra blogas patarėjas,  o  nedelsiant sudaryti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą formą, jį patvirtinti visuotiniame ne bendrijos narių, o pastato savininkų,  visuotiniame susirinkime,  ir jo kopijas įteikti butų savininkams.

Na o kas liečia karšto vandens apskaitos prietaisą bute, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, išeitų, kad jeigu butas nenaudoja   šilumos punkte ruošiamo karšto vandens, ir  buto savininkas prašo nuimti jo apskaitos prietaisą bute, tai jo   prašymą reiktų ir tenkinti.

Nenaudoti karšto vandens yra   buto savininko laisva valia.
Tiktai kodėl jis už ją  turi mokėti karšto vandens apskaitos prietaiso mokestį ??

Nelogiška. Argi ne taip ??

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą