2014 m. vasario 15 d., šeštadienis

Ir kas paneigs, kad šiuo atveju, kaip sakoma, protas su "razumu" nesueina ....
Nors ir Vilniaus energija, kaip sakoma, juodu ant balto   praneša:

351-oji  bendrija už pastatui Rinktinės g. 42A tiekiamą   šilumos energiją atsiskaito pagal įvadinį šilumos punkte esantį   apskaitos   prietaisą, UAB „Vilniaus energija“ tiesioginių sutarčių su butų / patalpų   savininkais neturi, nėra karšto vandens tiekėja šiame name ir jokių šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros darbų neatlieka“,

ir bendrija su šilumos tiekėju  iš tikro atsiskaito tik už sunaudotą šilumą, tačiau  yra... kaip yra ....

O kaip yra,  galima   spręsti iš  bendrijos pirmininko rašto:Ir, sprendžiant pagal   bendrijos išrašomas sąskaitas,  labai   jau tikėtina, kad butų savininkams bendrijos vadovybė išstato kažkokią tai karšto   vandens kainą ...

Ir ne bet kaip, o karšto   vandens sunaudojimas skaičiuojamas pagal bute gyvenančių žmonių skaičių, tikslumu vienas ženklas po kablelio .......
Aplamai tai iš viso to seka   pora gerų   klausimėlių  energetikos  viceministrei R. Cytacka, kuruojančiai    šilumos ūkį:

§  ar tokiais atvejais, kada su šilumos tiekėju atsiskaitoma pagal įvadinį  šilumos apskaitos prietaisą,  atsiskaitant su butų savininkais, yra   privaloma ministerijos patvirtinta  tipinė   sąskaitos už šilumą forma;

§  ar tokiais atvejais buto savininkas, nenaudojantis karšto  vandens,  turi teisę reikalauti   nuimti    karšto  vandens apskaitos prietaisą.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą