2014 m. vasario 1 d., šeštadienis

Nesiimk ne už savo darbo ....

Šiek tiek daugiau kaip prieš tris metus Seimo narys Petras Gražulis pareiškė:

"Nesuprantu, kam šildyti laiptines ir taip didinti kaštus už šildymą.

Naujos statybos namų laiptinėse net radiatorių nėra, tuo tarpu senuose namuose, kur bendro naudojimo patalpos ir taip nesandarios, šildoma visu pajėgumu, o gyventojai priversti mokėti už orą“.

"Nesandarių langų, skylėtų sienų, atvirų ventiliacijos angų šiluma laiptinėse neužlopys, todėl neracionalu ir nelogiška dirbtinai didinti išlaidas už būsto šildymą ir taip pildyti energetikų kišenes“,

  Pasak jo, atjungus šildymą laiptinėse, būtų sunaudojama net iki 20 procentų mažiau šilumos energijos, sumažėtų bendros sąskaitos už šildymą, o valstybei nebereikėtų skirti tiek kompensacijų neišgalintiems už šildymą sumokėti gyventojams.

Taigi pasak jo tokiu būdu sumažėtų „energetikų kišenių pildymas ...“

   Savaime suprantama, kad tik vidurinę mokyklą baigusiam Seimo nariui gali būti neprieinamas valstybinio  kainų reguliavimo tikslų ir  principų suvokimas, nesuvokiamas  Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio Šilumos kainodara  20 punktas, nustatantis, kad „energetikų kišenė nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio“ .

 Kaip ten bebūtų, tačiau,  jeigu jau Gargždų krašto liaudies numylėtas Seimo narys patarė darkyti daugiabučių namų šildymo sistemas, tai tikrai atsirado tokių, kurie jo paklausė ir tą  padarė – atjungė laiptinių šildymą.

  Kiek sumažėjo sąskaitos už šildymą , kas žino, tačiau kad nuo to pradėjo rasoti pirmo aukšto vonių sienos,  su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, tai faktas.

 Na ir ką gi, kaip sakoma, paimsi iš liaudies išrinkto Seimo nario, tokia jo, kaip sakoma,  nuomonė ....
    
Buitinių vartotojų sąjunga paskutiniu metu gavo visą eilę laiškų, kuriuose daugiabučių namų gyventojai skundžiasi, kad negali atstatyti  atjungtų laiptinių šildymo, nes  Valstybinės energetikos inspekcijos skyriai  prisibijo Seimo nario,  jam pritariančių ir  nesiryžta nurodyti atstatyti daugiabučių namų šildymą pagal projektą.

Todėl  atitinkamai pasisakyti  buvo paprašyta Valstybinės energetikos inspekcijos vadovybė.

 Šioje vietoje, kaip sakoma, Valstybinė energetikos inspekcijos vadovybė pasirodė savo vietoje:

  „Lietuvos higienos norma „Gyvenamųjų ir kitų pastatų patalpų mikroklimatas“ 2 lentelėje nustatyta, kad laiptinėse, koridoriuose, holuose ir vestibiuliuose turi būti palaikoma 14 – 16 oC temperatūra.

  Todėl tose daugiabučių namų laiptinėse, kuriuose demontuoti šildymo prietaisai, jie turi būti atstatyti pagal šio pastato šildymo sistemos projektą ir užtikrintas minėtas higienos  normos reikalavimas.“

  {Pažymėtina, kad yra atvejų, kada laiptinių šildymas atjungtas ir tuose daugiabučiuose namuose, kur turi butus savivaldybės ....}

 Sumoje, kaip sakė ponas Viktoras, už tai dabar brangiai sumokantis, vaizdelis tikrai NIKOKS ......

 Ypatingai NIKOKS vaizdelis žiūrint į  „tvarkiečių“ partijos frakciją, kuriai vadovauja   tebaigęs vidurinę mokyklą,  nesuvokiantis valstybinio kainų reguliavimo nei tikslų, nei principų, žalojantis žmogelių protus tokiais ir panašiais  patarimais.

 Taigi atiduokim tokiai partijai valdžią šalyje ir  tikrai „tvarka joje bus...“

O kas netiki, kokia būtų ta  „tvarka“, tai tegu pasižiūri į šalia prekybos centro „Akropolis“, Vilniuje  stūgstančius  „nacionalinio stadiono“ griaučius, į kuriuos Vilniaus paksistai sukišo daugiau kaip šimtą milijonų litų ...

{Kiek,  ir   kas gavo otkatus spectarnybos tikrai žino, ir šią informaciją naudoja ne kam kitam, o tam, kad ką reikia suvaldytų... O gal kas mano kitaip ???}
   **************************************************
P.s.
Lietuvių patarlės :
Nesiimk ne už savo darbo ....
Vienas piktas darbas kitus gimdo ....
Kai batsiuvys ims kepti pyragus ....
Devyni amatai -
  dešimtas badas ....
Ubagą pažinsi iš kalbų, žmogų iš darbų ....
Tuščia statinė smarkiai dunda ..
Namie kaip knatas, ūlyčioj kaip ratas ...

Liežuviu mala, kas darbo dirbt nemoka ...
--

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą