2014 m. gegužės 13 d., antradienis

Jos Kilnybė ( Jos Ekscelencija) eilinį kartą „nusigrybavo“ ....

...


Neleista grąžinti korupcinės grandinės šilumos ūkyje  - tokiu pavadinimu Prezidentūra išplatino pranešimą apie tai, kad  Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pakartotinai svarstyti grąžintoms Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, kurios, atseit,  neleis daugiabučiuose iš naujo įsigalėti grobuoniškas kainas diktuojantiems su šilumos tiekėjais ar biokuro gamintojais susijusiems monopolininkams.

   Tamsi neraštinga liaudis neabejotinai džiūgaus  - Jos Kilnybė eilinį kartą ją apgynė nuo „grobuoniškas kainas diktuojančių  su šilumos tiekėjais ar biokuro gamintojais susijusių  monopolininkų“.

Jeigu vadovautis    sveiko proto logika, tai  visų pirma būtina išsiaiškinti, ką gi vetavo Jos Kilnybė.

O ji vetavo štai ką:Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytu asmeniu priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą.“ 

    Visų pirma, vadovaujantis sveiko proto logika, šilumos vartotojams ši nuostata yra nereikšminga, kadangi  draudimas pasirinkti  šilumos tiekėją daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju lieka, o tikimybė, kad kito miesto šilumos tiekėjas panorėtų tapti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju, yra artima nuliui.

O ir dar labai didelis klausimas, ar pvz. Vilniaus šilumos tiekėjas sutiktų būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju.

Mūsų turima informacija – Nesutiktų.

O jeigu buvo norima tenkinti šilumos vartotojų interesus, Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo rengėjai turėjo nustatyti, kad šilumos tiekėjas, daugiabučio namo valdytojo prašymu, GALI SUTIKTI  atlikti jo nuosavybėje   esančių šilumos punktų   remontą.

Tiktai remontą, o ne šilumos punkto darbo reguliavimą, kas jokios įtakos daugiabučio namo šilumos sunaudojimui neturėtų, ko taip  paniškai bijo  Jos Kilnybė, nors ir  šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo parduotos šilumos kiekio ...

Todėl, vadovaujantis ta pačia logika, visiškai neaišku, kurgi čia slypi „grobuoniškas kainas diktuojančių  su šilumos tiekėjais ar biokuro gamintojais susijusių  monopolininkų“ interesai ???

   O sumoje gal kas paneigs, kad, švelniai tariant, Prezidentė eilinį kartą pasielgė ne kaip  Jos Kilnybė, o kaip sendaikčių turgaus prekeivė -   kaip sakoma, „nusigrybavo...“

   Betgi gali būti ir rimčiau, nes labai jau panašu,  kad Jos Kilnybei, kaip sakoma, atrodo, kad   kone už kiekvieno krūmo jos tyko  raguoti šilumos tiekėjai  ....
**********************************************************
P.s. 
Vienkart tenka apgailestaujant pažymėti, kad Seimo Ekonomikos komitetas ne gina šilumos vartotojų interesus, o  įsiklauso   į nežinia kokios kvalifikacijos, nežinia kieno interesus ginančių, nežinia kokia logika besivadovaujančių  „visuomeninių patarėjų“ nuomones.

   Todėl ir pateikiami Seimui tokie Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, kurių priėmimo Seime procedūra iš esmės tik  pasitarnauja D. Grybauskaitės rinkiminei kompanijai
  
.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą