2014 m. gegužės 20 d., antradienis

Būsto rūmai informuoja apie mokesčių skaičiavimą daugiabučiuose namuose

 
Būsto rūmai gavo paklausimą dėl mokesčių skaičiavimo daugiabučiame name.
 Kadangi tai gali būti naudinga ir kitiems būsto dalyviams, supažindiname Jus su Būsto rūmų atsakymu pareiškėjui.


 "Mokesčiai daugiabučių namų gyventojams yra paskirstomi proporcingai butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams (LR CK 4.82 str. 3 ir 7 dalys) Pagal galiojančius teisės aktus (STR1.14.01:1999, žr. 13 ir 14 punktus) rūsio patalpos nėra priskiriamos prie buto naudingojo ploto. Tam tikrais atvejais (ne visais) jos gali būti priskiriamos prie buto bendrojo ploto.
 
Tačiau tuo klausimu yra pasisakęs Aukščiausiasis Teismas (c.b. 3K-7-515/2009), kad nustatant dalį bendroje nuosavybėje reiktų vadovautis taisyklėmis, kurios taikomos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose bendrajam plotui nustatyti. Tačiau, kaip minėjau, tose taisyklėse (STR) priskyrimas rūsio patalpų prie bendrojo ploto nėra besąlyginis.
 
Šiuo metu tie klausimai pagal kompetenciją yra peržiūrimi Vyriausybėje, Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje (rengiamasi keisti CK, STR ir Kadastrinių matavimų taisykles), tačiau galutiniai sprendimai dar nėra priimti.
     Todėl, mūsų vertinimu, kol kas reikia vadovautis galiojančiais Teisės aktais ir rūsio patalpų (bendruoju atveju) nereikia priskirti prie ploto, įtakojančio dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo."


Pagarbiai,
Juozas Antanaitis, Būsto rūmų prezidentas

Algirdas Glodenis
Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas
(85)2125534; 867244808

         Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą