2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis

Imperija visada lieka imperija, kaip ji besivadintų ....

  

Europos Parlamentas ragina įvertinti padėtį Vengrijoje, nes tenai, matote, "stipriai  pakirsta teisinė valstybė" ....

Baisu, ar ne ??

Tuojau ims ir sugrius ..................

Betgi geras klausimas -Jeigu jau Vengrija sudomino Europos parlamentą, tai kodėl gi Lietuva jo nesudomina ???

Kodėl jis nesusidomi Lietuva::

1.Kur Konstitucinis teismas pripažino, kad yra teisėta atimti šilumos tiekėjų nuosavybę (daugiabučiuose įrengtus šilumos punktus) ir ją  neatlyginant perduoti ...... 

Kam, kokiu būdu, kokia tvarka  ją perduoti   teisės aktai  nenustato, tačiau faktiškai  šilumos tiekėjai jos valdyti nebegali .....

Kur šitaip  pagal Lietuvos respublikos  Konstituciją šalies  ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise ...

Kur šitaip  natūroje veikia LR Konstitucija, užtikrinanti, kad:

           Nuosavybė neliečiama.
                Nuosavybės teises saugo įstatymai.
                 Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

2. Kur nėra vietinės savivaldos ...

3. Kur aukščiausiu lygiu (Seimas, Vyriausybė, Energetikos ministerija, teismai, prokuratūra, policija, Valstybinė kainų ir energetikos komisija) vyksta "Valstybinis rektas" -   prievartaujama mokėti neteikiamos paslaugos mokestį...

4. Kur ypatingos skubos tvarka 114 Seimo narių  (iš 141)  solidariai  su Prezidente sulaužė priesaiką ...Tokiu būdu reikia pagaliau suvokti, kad nors ir Lietuvoje randasi geografinis Europos centras,   musų šalį    Vakarų Europa iš esmės laiko  limitrofine valstybe.

Beje  prieškaryje taip elgėsi  Komunizmo imperijos  vadas Josifas Visarionovičius   ......


Tokiu būdu, giliai atsidusus,  reikia sutikti, kad imperija   visada  lieka imperija, kaip ji besivadintų  ....

P.S.
.............  
[limitròfai [lot. limitrophus < limes — pasienio linija + gr. trophos — maitinantis],
  Romos imperijoje — pasienio sritys, turėjusios išlaikyti pasienyje stovėjusią kariuomenę.]


************************************************************************
*********************************************************
Europos Parlamentas ragina įvertinti padėtį Vengrijoje
Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas (EP) ragina ištirti padėtį Vengrijoje ir įvertinti, ar šioje šalyje laikomasi pagrindinių ES vertybių ir teisinės valstybės principų.
Europarlamentarai apgailestauja, kad Vengrijoje per pastaruosius keletą metų stipriai pakirsta teisinė valstybė, saviraiškos ir akademinė laisvė, pabėgėlių teisės, taip pat ribojama pilietinės visuomenės organizacijų veikla.

 Jie ragina Vengrijos vyriausybę panaikinti teisės aktus, kuriais sugriežtinta prieglobsčio procedūra, taip pat apribota nevyriausybinių organizacijų bei švietimo įstaigų veikla.
EP įpareigojo savo Piliečių laisvių komitetą „inicijuoti tyrimą ir parengti specialųjį pranešimą, kuriuo ES Taryba būtų raginama imtis veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį“. 

 Jis suteikia galią Tarybai pripažinti šiurkštaus ES vertybių pažeidimo pavojų tam tikroje ES šalyje. Pažeidimams įgavus nuolatinį pobūdį Taryba gali vėliau nuspręsti suspenduoti ES valstybės balsavimo teisę. 

Kartu Europos Komisija raginama stebėti, kaip Vengrijos vyriausybė naudoja ES lėšas.
EP narių įsitikinimu, „Vengrija yra išmėginimas ES“. 

Jie susirūpinę pažymi, jog ir kai kuriose kitose Sąjungos šalyse yra „nerimą keliančių ženklų, kad jose, kaip ir Vengrijoje, pažeidžiamas teisinės valstybės principas“. 

Todėl Parlamentas pakartotinai ragina sukurti mechanizmą, kuris leistų reguliariai sistemiškai vertinti demokratijos padėtį kiekvienoje ES šalyje.
Rezoliucijai pritarė 393 EP nariai, nepritarė 221, o susilaikė 64.


Robertas POGORELIS
Ryšių su žiniasklaida administratorius
robertas.pogorelis@ep.europa.eu
Mob. tel.: +37068953306
www.europarl.europa.eu


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą