2017 m. gegužės 7 d., sekmadienis

Kaip sako rytų patarlė - "Drakonas mirė - Tegyvuoja Drakonas".......................
Bandymai suvienyti Europą vienokiu ar kitokiu būdu suvienyti Europą vyko visą laiką.

Suvienyti Vakarų Europą, tarkime,  tai pradėjo romėnai.

Hitleris irgi buvo trumpą laiką suvienijęs Vakarų Europą ją okupuodamas.

Tuo metu  Prancūzija, valdoma maršalo Peteno,  palaikė Hitlerio tikslus sukurti Europoje „naują tvarką“.

Hitlerio idėją palaikė ir žymus dar ir dabar aukštinamas architektas Le Corbusier.

O generolas De Golis, pasitraukęs į Angliją, organizavo prancūzų pasipriešinimo judėjimą.

Po karo De Golis, tapęs prezidentu, vykdė nepriklausomą užsienio politiką, Prancūzija nestojo  į NATO.

Tik po jo mirties Prancūzija įstojo į NATO, tapo ES nare.

Betgi istorija, kaip teigia  dialektinis materializmas, vystosi spirališkai;  į tą pačią vietą, tiktai aukštesniu lygiu.

Kad taip yra, rodo Prancūzijos pavyzdys.

 Šiuo atveju liberastas kosmopolitas  Makronas atitinka maršalą Peteną, o Prancūzijos nepriklausomybės siekanti Le Pen atitinka generolą De Golį.

Kadangi elektorato daugumą sudaro liaudis, tame tarpe imigrantai musulmonai, tikėtina kad Prancūzijos piliečiai pralaimės.

O   kaip situaciją vertina  mūsų   liberastai kosmopolitai dvasios proletarai ??

 Jiems atrodo, kad Prancūzijoje vyksta kova tarp proeuropietiškų ir antieuropietiškų jėgų.

  Suprask, kad  tie, kurie nori Prancūzijos, kaip savarankiškos  valstybės, yra antieuropietiška jėga...

  Kad ir negerbtina, bet tokia jau yra mūsų  liberastų kosmopolitų nuomonė – jiems nereikalinga Lietuva kaip valstybė, jiems terūpi, kaip sakoma,  „tik skaniai paėsti ir visai nesvarbu kur nudvėsti ...

  Jų nuomone  Macrono išrinkimas būtų labai pozityvus dalykas, o   Le Pen išrinkimas taptų Lietuvai didžiule problema, nes  tada   Prancūzijos rolė   ES visiškai pasikeistų.  

Kas taip, tai taip, Le Pen tikrai  nesutiktų, kad ES faktiškai vadovautų buvusi Štazi agentė ...  per kurią beje  Rusija gana sėkmingai vykdo ES griovimo politiką.

Vienas iš tokių akivaizdžių bandymu buvo jos viešas pareiškimas, kad Vokietija priims visus imigrantus ...

Kad už jos stovi tikrai galingos jėgos, rodo tai, kad ji po to nebuvo išmesta į istorijos šiukšlyną.


 O sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, imperijoje turi pagaliau likti tiktai viena dominuojanti valstybė - metropolija.

Tokia valstybė yra  tiktai Vokietija.
O argi tai ne Hitlerio idėjos tęsinys, tiktai žymiai... žymiai  aukštesniu lygiu ???
Vokietijos valdoma Europos sąjunga, Kaip sako rytų patarlė - "Drakonas mirė - Tegyvuoja Drakonas".......................

................


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą