2017 m. gegužės 24 d., trečiadienis

Tiktai vienas "niuansiukas" .....
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA parengė ir paviešino nutarimo   „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ pakeitimo  projektą.
 Jame siūloma:

8. Pakeisti Metodikos 52.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„52.1. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas butuose, nustatoma butui ...................

 Tuo tarpu Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas nustato:

3. Atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. 

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Tokiu būdu pirma:

Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos duomenimis nuo 1997 metų geriamo vandens tiekėjai įrengė tiktai 42 procentus geriamo vandens apskaitos prietaisų .... 

Per 20 metų tiktai 42 procentus .............

Vadovaujantis sveiko proto logika išeina, kad geriamo vandens kainos taip užaukštintos, kad geriamo vandens tiekėjams jo apskaita nerūpi ...

Antra:

Štai taip atrodo Kainų komisijos nustatyta geriamo vandens kaina Vilnius miestui:

Paslaugų kainos
DAUGIABUČIAI 

NAMAI
INDIVIDUALŪS

 NAMAI
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,atsiskaitant pagal skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas*    
1,71 
Eur/m³
1,55 
Eur/m³
Geriamojo vandens 

tiekimas (mokantiems 

  tik už geriamojo 

vandens tiekimą)
0,77
Eur/m³
0,70
Eur/m³
Nuotekų 

tvarkymas (mokantiems

 tik už nuotekų 

tvarkymą)
0,93 

Eur/m³
0,85*** 

Eur/m³

Mėnesinė pardavimo 

kaina
DAUGIABUČIAI

 NAMAI
INDIVIDUALŪS

 NAMAI
Jei skaitiklis priklauso klientui
0,63
Eur/mėn.
0,68****
Eur/mėn.
Jei skaitiklis priklauso bendrovei 

„Vilniaus vandenys“**
0,94
Eur/mėn.
1,09****
Eur/mėn.
Atsiskaitant pagal daugiabučio 

namo įvadinį skaitiklį (kaina 

namui)
3,64
Eur/mėn.
Jei namie skaitiklis neįrengtas*
0,63
Eur/mėn.
0,68
Eur/mėn.

Betgi akivaizdu ir nepaneigiama, kad mėnesinė pardavimo kaina Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme nenustatyta.

O prieš kurį laiką Seimo Ekonomikos komitetas solidariai bendru sutarimu patvirtino Kainų komisijos 2017 metų "veiklos" ataskaitą.

Na, tarkime, ne visi Seimo Ekonomikos komiteto  nariai moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį. 

Betgi be geriamo vandens išsiversti jie tikrai negali: arba nuosavas gręžinys, arba geriamo vandens tiekėjas.

Taigi tam tikra dalis Seimo Ekonomikos komiteto narių moka du neteisėtus mokesčius:

  • Centralizuotai paruošto karšto vandens neteikiamos paslaugos.

  • Geriamo vandens mėnesinę pardavimo kainą.

Todėl ir klausimas turėtų būti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai ..............................

Taip pat ir Tarnybinės etikos komisijai ..............................

Taip pat ir STT    ................................

Tiktai vienas, kaip sakoma, niuansiukas,  ................juk ir  tenai tokia pati  situacija .............


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą