2023 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius de fakto dangsto Valstybinį reketą

  

Geras klausimas – Kaip turėjo pasielgti  Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus  vadovė, gavusi informaciją apie Vilniaus miesto šilumos ūkyje vykstantį Valstybinį reketą – mokesčio už  neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą prievartavimą,

 Nes  į mano laišką atsakė ne skyriaus vadovė, o jos pavaldinys, kuris  mano laišką  persiuntė:

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

 

 

 

prašydama įvertinti pagal savo kompetenciją.

 Ir dar parašė, kad taip  jis elgiasi  remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi 

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

 

O taip pat Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi 

19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas

1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

 

Bei generalinio  prokuroro 2018 06 26 įsakymu Nr.I-218 patvirtintų “Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo“ 10 punktu 

10.     Generalinėje prokuratūroje ar apygardos prokuratūroje gautas prašymas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo registracijos dienos gali būti persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją valstybės ar savivaldybės institucijai.

 

 Betgi, aš rašiau kad  „Tokiu būdu neteikiamos paslaugos apmokėjimo prievartavime dalyvauja verslas, valstybės įstaiga (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba )   ir savivaldybė - kaip  nusikalstamos veikos bendrininkai“.

 Betgi prokuroras nusiuntė mano laišką „įvertinti pagal kompetenciją“ nusikalstamos veikos bendrininkams .....

 Taigi, pasitelkus sveiko proto logiką, seka, kad prokurorė arba išsigando pateiktos informacijos, arba ji suprato, kad ir ji  pati yra Valstybinio reketo auka  ....., arba labu abu …..

 Bet kokiu atveju yra akivaizdu, kad Vilnius apygardos prokuraū8rosViešojo gynimo  skyrius de fakto dangsto Valstybinį reketą, tuo patvirtindamas, kad reketas tikrai yra Valstybinis.

 

*********************

P.S.  Pasaulis jau žino, kad Lietuva vienintelė pasaulyje valstybė be vietos savivaldos, kad jos prezidentas, kiekvieną kartą išvykdamas iš šalies laužo savo priesaką.

Dabar jis sužinos ir apie Lietuvoje klestintį Valstybinį reketą.

 

 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą