2023 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Kas bendro tarp Vilniaus mero ir Valstybinio reketo ???

   

Mano daugiabutis namas gyvenamas namas Vilnius, Žirmūnų g. Nr. 104 nuo 2022 metų pradžios yra šilumos punkto savininkas.

Pažymėtina, kad šilumos punktas iš šilumos tiekėjo įsigytas jo reikalavimu, kadangi kitaip jis nederino pastato renovacijos projekto.

Pastato  šilumos punktas yra prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus ir gaminantis karštą vandenį

 

Kada šilumos punktas buvo  šilumos tiekėjo nuosavybė, tada namo butų savininkai šilumos punkto savininkai jam mokėjo už karšto vandens tiekimą pagal karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutartį.

Vadovaujantis sveiko proto logika pardavęs karšto vandens gamybos pastatui įrenginį šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai turėjo nedelsdamas nutraukti karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartis su pastato butų savininkais.

 Tačiau AB Vilniaus šilumos tinklai to nepadarė.

 Tada aš šilumos tiekėjui nusiunčiau raštą kuriame prašiau nutraukti su manimi sudarytą karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį, kadangi mano gyvenamajam namui karšto vandens tiekėjas pardavė savo karšto vandens gaminimo įrenginį.

 Į tai AB Vilniaus šilumos tinklai atsakė ilgu,

 Ilgu laišku, pilnu  įvairių teisės aktų nuostatų.

Ir iš viso to supratau, kad karšto vandens pirkimo  - pardavimo sutartis nenutraukta ir nebus nutraukta, nes „Bendrovei apie karšto vandens  tiekimo būdo pasikeitimą nebuvo pranešta“.

Suprask kad šilumos tiekėjui nebuvo pranešta, kad jis  privertė mano daugiabučio namo  butų savininkus nusipirkti  jo šilumos punktą ......

 Taip AB Vilniaus šilumos tinklai   ir toliau pateikia sąskaitas už jo negaminamą karštą vandenį ir iš neteikiamos paslaugos gauna neteisėtą pelną ir dar įžūliai tyčiojasi.

  Tada aš kreipiausi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, kuri jau pusė metų kaip nesprendžia mano skundo,   nors , vadovaujantis sveiko proto logika, sprendimas  yra visiškai paprastas ir aiškus – karšto vandens tiekėjas, pardavęs savo karšto vandens gaminimo įrenginį,  nenutraukia karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarties ir toliau reikalauja mokėti už neteikiamą produktą.

 Tokiu būdu 120 mano daugiabučio namo butų savininkai  nuo 2022 metų sausio mėnesio  moka už neteikiamą paslaugą karšto vandens tiekimą.

 Ir deja taip vyksta ne tik mano daugiabučiame name, bet ir visame Vilniuje…..

 O AB Vilniaus šilumos tinklai yra pavaldūs savivaldybei, kuri Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai teikia pastabas apie Šilumos tiekėjo parengtą karšto vandens  kainų projektą.

 Tokiu būdu neteikiamos paslaugos apmokėjimo prievartavime dalyvauja verslas, valstybės įstaiga ir savivaldybė - kaip  nusikalstamos veikos bendrininkai.

 Tokią neteisėtą veiką pavadinti  kitaip, kaip gerai organizuotu  Valstybiniu reketu, blaiviai mąstant, niekaip neišeina.

 Todėl kraipiausi į Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vadovę, prašydamas pagal jos kompetenciją apginti mano daugiabučio namo ir tūkstančių vilniečių viešąjį interesą nuo Valstybinio reketo.

Kad esamas  Vilniaus meras, kuris būdamas vicemeru kuravo šilumos tiekėją, nedalyvautų Valstybiniame rekete aš niekaip negaliu patikėti.

 Betgi yra  išrinkta nauja savivaldybės taryba, kurioje turi būti ir padorių žmonių.

Mano turima informacija vienas iš jų yra ALMANTAS STANKŪNAS., išrinktas pagal Nacionalinio susivienijimo sąrašą.

Todėl ir  viešai prašau gerbiamą Almantą pagalbos.

**********************

Šią informaciją persiunčiu ir  visai eilei užsienio valstybių ambasadų (t. t. Rusijos ir Baltarusijos)  vildamasis, kad bent viena iš jų sureaguos taip, kaip į vieno Seimo nario pareiškimus sureagavo dvi ambasados.

Kreiptis pagalbos į Jo kilnybę šalies vadovą nematau prasmės, kadangi  mano laiškus  jis blokuoja ......

   Taigi tegu jis ilsisi ir toliau ramybėje ..... ir kaip sakoma, AMEN ....

O juk  LR Konstitucija nustato, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, ir kad Valstybė gina vartotojo interesą ......


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą