2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis

Palanga tikrai yra, tačiau šioje epopėjoje Palangos savivaldybės tikrai nėra ..

 PALANGA, Kronviruso pandemija, karantinas.

  Todėl  yra savaime suprantama, kad  tokiomis sąlygomis nereikėtų trikdyti Palangos gyventojų ramybės.

Tarkime, kad šalyje taip ir yra.

Tačiau Palangoje taip, mūsų nuomone, deja nėra.

Ir štai kodėl.

  Štai  Palangos šilumos tiekėjas, gerai žinodamas, kad butuose karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų perdavimu jis   gali įrengti tik tuo atveju, kada tai nedidina karšto vandens kainos, galima sakyti terorizuoja tuos daugiabučių namų gyventojus, kurie teisėtai  nenori, kad būtų įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų perdavimu.

   Juk ne kas kitas, o pats šilumos tiekėjas, vienokiu ar kitokiu būdu pritariant savivaldybei, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikė karšto vandens kainų projektą, į kurį įtraukė  karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu  valdymo sistemos eksploatavimo sąnaudas, ir tuo pačiu buvo  padidintos karšto vandens kainos.

 Tokiu būdu šilumos tiekėjas ne tik kad inicijavo  neteisėtą  karšto vandens kainų padidinimą, jis  neteisėtai daugiabučiuose namuose įrengė karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu valdymo sistemą.

  Pažymėtina, kad daugiabučių namų administratorius   UAB „Mano būstas Baltija“ ne tik, kad negynė daugiabučių namų savininkų teisėtų  interesų, kaip jų bendrosios nuosavybės valdytojas, o dargi tapo šilumos tiekėjo paklusniu įrankiu.

 Štai, kada viename daugiabučiame name atseit buvo padaryta žala šilumos tiekėjo neteisėtai įrengtam turtui, jis    išplatino tokią informaciją:Kuri, savaime suprantama, labai  sunervino daugiabučio namo gyventojus.

 Pažymėtina, kad į daugiabutį namą atvyko net trys policijos pareigūnai, kuriuos vedė šilumos tiekėjo atstovas.

 Savaime suprantama, kad policija turi operatyviai reaguoti į gyventojų pateiktą informaciją ir DIDELIS AČIŪ jai užtai, kada ji tai atlieka.

Tačiau šiuo atveju, kada verslo subjektas skundžiasi, kad atseit pavogtas jo turtas daugiabučiame name, policija neabejotinai turėjo išsiaiškinti, ar teisėtai verslo subjekto nuosavybė atsirado  tame daugiabučiame name.

Deja tai akivaizdžiai nebuvo padaryta, ir karantino metu keturių asmenų grupė slankiojo po daugiabučio namo laiptinę.

 Pažymėtina, kad telefonu bandant išsiaiškinti su administratoriaus  šio namo vadybininke, kodėl šilumos tiekėjo laiškas išplatintas daugiabučio namo gyventojams, pastaroji elgėsi taip, kaip mums dar neteko nei sutikti, nei girdėti  ...

Ir tapo nebeaiškų, kad gi valdo tą UAB ir kodėl taip vyksta ....

   Kaip ten bebūtų:
  •  šilumos tiekėjas yra pavaldus savivaldybei,
  • daugiabučio namo administratorių skiria savivaldybė,
  • nustatant karšto vandens kainas dalyvauja savivaldybė ...

Deja yra, kaip yra – Palanga tikrai yra, tačiau šioje epopėjoje Palangos savivaldybės tikrai nėra ..

Todėl tikimės, kad, gavusi šią  informaciją,  Palangos savivaldybė elgsis  pagal savo kompetenciją,  ir įrodys, kad ji iš tikro yra ...

Nors   ir sakoma:
 Viltis yra kvailių motina.
Viltis miršta paskutinė.


..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą