2020 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis

„ ..... „Ach Samara gorodok...“


   Straipsnyje  Palanga tikrai yra, tačiau šioje epopėjoje Palangos savivaldybės tikrai nėra“ ..  rašėme, kad   trys policininkai, vedini šilumos tiekėjo atstovo, karantino metu    slankiojo po vieno daugiabučio namo laiptinę.               


 Rašėme, kad savaime suprantama, kad policija turi operatyviai reaguoti į gyventojų pateiktą informaciją ir DIDELIS AČIŪ jai užtai, kada ji tai atlieka.


Tačiau šiuo atveju, kada verslo subjektas skundžiasi, kad atseit pavogtas jo turtas daugiabučiame name, policija neabejotinai turėjo išsiaiškinti, ar teisėtai verslo subjekto nuosavybė atsirado  tame daugiabučiame name.


Į tai gavome KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PALANGOS MIESTO POLICIJOS KOMISARIATO  Veiklos skyriaus viršininko Kęstučio Bončkaus atsakymą.

 


 Ir štai ką ponas Kęstutis rašo:


 
   Pranešame, kad atsižvelgiant į Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016-09-28
nurodymo Nr. 5-N-10 „Dėl policijos gaunamų dokumentų“ 1.1.2.4. punktu (gavus skundą,
pranešimą ar pareiškimą, kuriame išdėstytos akivaizdžios aplinkybės, nurodančios tik drausminės,tarnybinės ar administracinės atsakomybės požymius, arba aprašomi civilinio proceso tvarka nagrinėtini ginčai ir nėra jokių duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintomis „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis“, patikslinus Jūsų 2020-04-15 rašyto el. laiško ir pranešimo ROIK 0120000198940 įvykio aplinkybes, buvo susisiekta su UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovu, kuris nurodė, kad tarp įmonės ir namo administratoriaus yra sudarytos sutartys pagal, kurias buvo įrengta šilumos ir karšto vandens apskaitos duomenų surinkimo ir perdavimo įranga.

 


Atsižvelgdami į tai, kad Jūsų pranešime minimi faktai susiję su civilinio proceso tvarka
nagrinėtinais ginčais ir nėra jokių duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, Jūsų
pranešimas nagrinėjamas nebus. 

 


Tuo atveju jei kila abejonių dėl įrengtos įrangos teisėtumo, Jūs galite kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, ar spręsti ginčą pagal šalių susitarimus.

 


Taip pat informuojame, kad dėl Palangoje, Sodų g. 45 name dingusio buitinių karšto
vandens skaitiklių antenos maitinimo elemento, Klaipėdos apskr. VPK Palangos m. policijos komisariate vykdoma administracinio nusižengimo bylos teisena ROIK 20112613896. Informuojame, kad asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui, adresu H. Manto g. 37, Klaipėdoje, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Liet uvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių  įstatymo nustatyta tvarka.
Dėkojame, kad kreipėtės. Tikimės, kad pateikėme naudingą Jums informaciją.Veiklos skyriaus viršininkas Kęstutis Bončkus


--------------------------------------------------------------------------------


 Štai taip  ............. ir dar kartą taip ........ mes apie vežėčias – ponas Kęstutis apie akėčias .....O  mūsų straipsnio tikslas buvo atkreipti policijos dėmesį, kad  visų pirma turėjo būti išsiaiškinta, kaip ir kokiui būdu šilumos tiekėjo turtas atsidūrė daugiabučio namo laiptinėje. 


Nes  mes rašėme:


  Štai  Palangos šilumos tiekėjas, gerai žinodamas, kad butuose karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų perdavimu jis   gali įrengti tik tuo atveju, kada tai nedidina karšto vandens kainos, galima sakyti terorizuoja tuos daugiabučių namų gyventojus, kurie teisėtai  nenori, kad būtų įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų perdavimu.

 Tokiu būdu šilumos tiekėjas ne tik kad inicijavo  neteisėtą  karšto vandens kainų padidinimą, jis  neteisėtai daugiabučiuose namuose įrengė karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu valdymo sistemą.
 Ir ką gi padarė policija – „buvo susisiekta su UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovu, kuris NURODĖ, kad tarp įmonės ir namo administratoriaus yra sudarytos sutartys pagal, kurias buvo įrengta šilumos ir karšto vandens apskaitos duomenų surinkimo ir perdavimo įranga“.

 


Prie „NURODĖ“ grįšime vėliau, o iš to akivaizdu, kad tos sutarties policija nematė ...

.


Taigi policija,  neturėdama įrodymų, kad tas šilumos tiekėjo turtas daugiabučio namo laiptinėje, yra perduotas atsakingam saugojimui, pradėjo veikti.

 


 Tokiu daugiabučio namo laiptinėje atsidūrė trys policijos patruliai vedami šilumos tiekėjo atstovo ...

 


Vadovaujantis sveiko proto logika, šioje ofenzyvoje turėjo dalyvauti ir atsakingo šios aparatūros saugotojo atstovas ..

 


O jo nebuvo, kaip ir tos sutarties nėra ........

 


Galima  būtų tokiu atveju   šaipytis iš policijos, bet tai būtų tikrai amoralu.

 


Ir štai kodėl.

 


Ponas Veiklos skyriaus viršininkas, savaime suprantama, iš įpratimo parašė-  


 ...........buvo susisiekta su UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovu, kuris NURODĖ,


 


Todėl yra akivaizdu, kad tas šilumos tiekėjas de fakto Palangos policijai yra didelis viršininkas, ir nereiktų stebėtis, jei  ta ofenzyva buvo pradėta pagal jo skambutį .....

 


Nes yra kaip yra – Valstybinis reketas neša neteisėtą pelną  savivaldybės įmonei, o savivaldybė tikrai tą  gerai  žino ....

 


Ir todėl ar dar verta klausti, kas yra de fakto Palangos šeimininkas............


Todėl šiuo straipsniu tikimės atkreipti Klaipėdos apskrities VPK dėmesį, kad ji  suteiktų reikiamą pagalbą Palangos policijai.


Nes, kaip ten bebūtų, situacija su Palangos policija, kas paneigs,  labai jau susišaukia su rusų liaudies daina:


Ах, Самара-городок

 Милый спрашивал любви,

Я не знала что сказать,

Молода, любви не знала,

Ну и жалко отказать.Ах, Самара-городок,

Беспокойная я,

Беспокойная я,

Да успокой ты меня, ох..............

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą