2020 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Rinkiminė kompanija pandemijos metu - gal dar ir ne puota maro metu, bet panašumo tai yra ......


Prezidentas ilgai negalvojęs pasirašė dekretą:

Dėl EILINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ
 2020 m. balandžio 9 d. Nr. 1K-247  Vilnius
 1 straipsnis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 57 straipsnio pirmąja dalimi, 84 straipsnio 20 punktu ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, s k e l b i u eilinius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus 2020 m. spalio 11 d.
  
Tokiu būdu kronviruso pandemijos metu  Seimo rinkiminė  kompanija prasidėjo ......
Ją pradėjo pats  konservatoriams palankus prezidentas, kritikuodamas pasiūlymą saugoti aukščiausios valdžios vadovų sveikatą ją dažniau tikrinant, kaip dvigubus standartus.

 O taipogi socdemų partijos vadovas, kritikuodamas pandemijos metu, per Šv.Velykas,  įvestą išvykimo į kitas vietoves ribojimą.

Blaiviai mąstant, tiktai bendravimo tarp žmonių ribojimas, gali užtikrinti kovos su kronvirusu sėkmę.

  Todėl blogiausiu atveju jis  užsiima destrukcija, kaip koks  negerbtinas penktosios kolonos agentas.

O kaip gi  elgiasi prezidentas – vyriausiasis kariuomenės vadas.

Čia tenka rinktis:

·       Arba jis nesuvokia, ką ekstremalios situacijos atveju reiškia aukščiausios valdžios atstovų liga, ar jų netekimas.

·       Arba prezidentas suvokia, kad jo reikšmė pagal LR Konstituciją yra iš esmės simbolinė, kaip nukaršusio senolio, ir  kad pandemijos metu jam nėra kas veikia, todėl ir  tenka užsiimti destrukcija konservatorių labui.


O  kad vyriausiasis kariuomenės vadas – sovietmečio laikų   karo tarnybos terminu „рядовой необученный“ ...  tai tokia jau buvo LR Konstitucijos kūrėjų valia ...

   Na o kas link dvigubų standartų – tai prezidentui atviros durys ir langai, kaip sakoma, pasireikšti  atsisakant bent keleto savo privilegijų.

Rinkimų kompanija pandemijos metu gal dar ir ne puota maro metu, bet panašumo tai yra.              

 Ir kad opozicija dar aktyviau užsiims destrukcija – akivaizdu ir nepaneigiama.

/

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą