2021 m. birželio 19 d., šeštadienis

Ar JAV nori Rusijos imperijos subyrėjimo ???

Jeigu taip būtų atsitikę, tarkime viduramžiais, karas būtų neišvengiamas.

T. y.  jeigu vienos imperijos valdovas būtų kitos imperijos valdovą įžeidęs.

  Tačiau šiais laikais taip nenutiko, kada JAV prezidentas Rusijos prezidentą pavadino žudiku.

 

 Galima ir būtų su tuo sutikti, jeigu nebūtų taip, kaip liaudis sako: „kuo pats smirda, tuo ir kitus tepa..“.

Nes Putinas yra  toks pat žudikas, kaip ir visi JAV prezidentai.

Vien jau dėl to, kad JAV nuo 1948 metų besąlygiškai remia nacistinę valstybę, valstybę agresorių Izraelį.

Jeigu blaiviai mąstyti, tai turėtų būti žinoma,   koks požiūris, tarkime Pabaltijyje, vyrauja į Rusiją, betgi toks pat požiūris į JAV vyrauja  arabų pasaulyje.

Na skirtumas gal  kad ir toks, kad  arabai JAV laiko šėtonu, antikristu, Armagedono vieta.

O kaip turi vadinti JAV vietnamiečiai už tai kad juos degino napalmu, barstė chemikalais – defoliantais  džiungles

 Tokiu būdu sumoje  galima laikyti, kad abudu  yra tokie patys.

Tiktai yra akivaizdu, kad JAV prezidentas apsijuokė:  pirma Putiną pavadindamas žudiku, antra prašydama susitikti su „žudiku“, na ir šio susitikimo metu, kad ir tada, kada atsisakė bendros spaudos konferencijos, o į savo spaudos konferenciją nepakvietė Rusijos žurnalistų.

Taigi karo nekilo, tiktai Rusijos imperatorius sutelkė didžiulę karinę jėgą palei vakarines savo valstybės sienas, o vakarų valstybės akivaizdžiai suvokė, kad tokiai jėgai jos nieko rimto priešpastatyti neturi, o ir veltis į svetimą konfliktą nei nori,nei gali.

Ir čia kas gali visiškai atsakingai paneigti, kad pvz. A. Merkel paskambino D. Badenui ir jį paprotino.

Ir štai du imperatoriai susitiko.

Vienas – galima sakyti absoliutus ilgametis, kitas laikinas, varžomas ir senato, ir partinių interesų...

Taigi kas yra kas, pakankamai aiškiai galima suprasti iš jų bendros susitikimo fotonuotraukos.

 Kad šį susitikimą iš esmės laimėjo Rusijos imperatorius yra akivaizdu, o  ir kitaip negalėjo būti.

O kas yra aiškinama JAV ar  Lietuvos liaudžiai, tai todėl kad liaudis yai ne piliečiai, o tiktai liaudis ...............

--------------------------------------------------------------

 P.s. O JAV situacija tikrai nepavydėtina,

Kaip ir turėjo būti, Afganistano okupacija gėdingai žlugo.

Kiek JAV ir jos vasalai nužudė afganų -be abejo bus stengiamasi nutylėti.

 Ir kodėl gi JAV užpuolė Afganistaną, vargu ar prisimenama -  nes tai buvo kaip ir dopingas JAV kariuomenei po Pentagono taranavimo džichadistų valdomu lėktuvu.

Pastebimai dėl pasaulinio klimato atšilimo tirpsta Arkties ledai, ir po kurio laiko Rusijos Šiaurės laivynas atsidurs prie Aliaskos krantų.

Kinija kaskart stiprėja, ir ką gi darytų JAV, jeigu ji užimtų Taivanį ?

Badeno pokalbis su Turkijos diktatoriumi (siekiančiu atkurti Osmanų imperiją)  dėl Rusijos raketinės ginkluotės pirkimo,  baigėsi niekuo.

O NATO, su tokiais nariais, kaip Osmanų imperijos palikuonis ir dėl kitų priežasčių,  iš esmės randasi iš tikro kolapse, ir jokios tuščios kalbos apie kokią tai kolektyvinę limitrofų gynybą, yra visiška melagiena.

 O sankcijos Rusijai tiktai mobilizuoja Putino šalininkus, ir jie yra visiškai teisūs, manydami, kad Putinas išsaugojo Rusijos imperiją nuo subyrėjimo.

Betgi iš čia ir labai rimtas klausimas  - ar JAV nori Rusijos imperijos subyrėjimo ???

 

 .

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą