2021 m. birželio 21 d., pirmadienis

Rytos sueis 80 metų ....

 

  Rytoj  sueis 80 metų, kaip prasidėjo  sukilimas prieš  sovietinę valdžią.

1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą (kartu buvo paskelbta ir vyriausybės sudėtis).

 Pirmame sukilėlių laikraščio „Į laisvę“ numeryje išspausdinta per radiją buvo  paskelbta Nepriklausomybės atkūrimo deklaracija:

    Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė skelbė atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Deja yra, kaip yra – šis nepaneigiamas faktas šiuo metu esamos valdžios yra iš esmės  ignoruojamas.

Ši istorinė data yra tiktai tarp  atmintinų dienų, greta LDK sunaikinimo -  1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje dienos ......

Kokia yra esamos Lietuvos valstybės nepriklausomybė akivaizdžiai ir nepaneigiamai simbolizuoja kad ir Vilniaus centre tebestūgstantis „cukrinio avinėlio“ monumentas.

Kaip ir ties Vilniaus miesto ribomis plevėsuojanti, taip vadinama, istorinė vėliava, kuri sėkmingai Rusijos įtakos agentų  ir visokių tokio tipo pasturlakų yra tikslingai naudojama kaip trispalvės pakaitalas.

Birželio 25 dieną bus Rainių žudynių metinės.

 


Kaip jos bus pažymėtos, ar kas iš aukščiausios valdžios apsilankys žudynių vietoje, ir savo apsilankymu pagerbs žudynių aukas, pamatysime ....

 

......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą