2023 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

Energetikos ministerijoje situacija adekvati pedofilijos skandalui Seime - kaip į tai reaguos premjerė ir Gabrielius ???

 

  Vyriausybė savo naujienose pranešė:

2023 02 01

Parengti siūlymai, kaip bus atsiskaitoma už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, tikslinamos sutarčių sąlygos

Pasirodo, kad tai Aplinkos ministerijos informacija:

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo ir  Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo pakeitimo projektai.

 

Na pagalvoju gal pagaliau baigsis Valstybinis reketas ir  daugiabučių namų šilumos ir geriamo vandens vartotojai galės tiesiai  su geriamo vandens tiekėju sudaryti sutartis pirkti iš jo geriamą vandenį, kad jį pašildytų savo šilumos punkte.

Kurgi ne – naivaus teliko svajonės ....., nes turėjau  suprasti, kad išeiti iš šios korupcinės  kloakos valdžios institucijoms tas pats, kaip musėms iš medaus .....

 Savaime suprantama, kad kas susieta su geriamo vandens pirkimu – atsiskaitymu, tai Aplinkos ministerijos kompetencija.

Būtent jos, o ne Energetikos ministerijos.

Su tuo sutinka ir praeitos kadencijos viceministras:

 

 


 

 

Tačiau Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės nustato:

193.2. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso vartotojams:

193.2.1. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su šilumos tiekėju patalpų savininkų–vartotojų vardu pasirašo šilumos pirkimo–pardavimo sutartį šilumos, skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti. Šiuo atveju su šilumos tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis;

193.2.2. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis. Šiuo atveju su geriamojo vandens tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

------------------------------

 

O tai dar ir  visiškai prieštarauja Civiliniam kodeksui.

Taigi sumoje  akivaizdžiai ir nepaneigiamai  poįstatyminio teisės akto nuostata ne pagal ministerijos kompetenciją ir dar prieštaraujanti Civiliniam kodeksui.

Akivaizdus teisinis nonsensas, bet jis nepajudinamas kaip uola.

Mano turima informacija energetikos ministras šią situaciją žino, tačiau ji jam, kaip sakoma, tinka ir patinka ....ir .......

O tuo  tuo mistiniu vartotojams atstovaujančiu asmeniu naudojasi aukščiausio lygio teismai ir Aplinkos ministerija.

Tai kame gi čia reikalas – kaip sako prancūzai – „ieškok moters“  ....

O  ta „moteris“ tai viena asociacija ir, kaip galima spręsti, gana veikli, nestokojanti resursų ........

Betgi čia  turėtų būti STT ir prokuratūros reikalas.

Betgi jos be aukščiausios valdžios leidimo valyti šią korupcijos kloaką nesiims .......

 

Betgi gal jos be aukščiausios valdžios leidimo  gali bent paprotinti energetikos ministrą  veikti pagal ministerijos kompetenciją ir išmesti  tą mistinį vartotojams teisėtai atstovaujantį  asmenį   Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių.

 

  Mano nuomone.  sumoje tokia situacija,  kas paneigs, adekvati  pedofilijos skandalui seime,.  kaip ir atitinkamai  toks ministro elgesys ...

 

 O kaip Jūs manote ??

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą