2023 m. vasario 27 d., pirmadienis

Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.

 

  Terminą Valstybinis reketas naudoju jau kokį dešimtį metų.

O jo auka tapau nuo praeitų metų pradžios.

Kas yra Valstybinis reketas gerai žino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba,  Energetikos ministerija, Vyriausybė, Seimas, Prokuratūra, STT.

Žino ir Vilniaus miesto savivaldybė, žino ir  jos vicemeras konservatorius Benkunskas. Kuruojantis AB Vilniaus šilumos tinklai.

Deja to nežino totalinė dauguma  šilumos vartotojų, kurie savo daugiabučiuose turi nuosavus šilumos punktus, tačiau atseit perka karštą vandenį iš šilumos tiekėjo, kuris jo jiems neruošia.

Tokiu būdu jie krauna pelnus šilumos tiekėjams ir, savaime suprantama,  tiems, jas už jų ....

O Ekspertų paskaičiavimu pvz. AB Vilniaus šilumos tinklai iš valstybinio reketo kasmet gauna kelis milijonus eurų pelno.......

Tokiu būdu Valstybinis reketas yra akivaizdus ir nepaneigiamas neteisinės valstybės, kaip ir totalinės korupcijos įrodymas.

Nes  štai  taip ir vykdomos LR Konstitucijos nuostatos:

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Valstybė gina vartotojo interesą

 

O mūsų liaudis   deja niekaip  nesuvokia, kad lygiai taip pat kaip vartotojus gina mūsų Valstybė, taip juos apgins ir NATO......

O kaipgi vyksta tas Valstybinis reketas, rodo mano situacija.

Taigi anų metų pradžioje AB Vilniaus šilumos tinklai mano daugiabučiam pardavė savo šilumos punktą.

Savaime suprantama, šilumos tiekėjas turėjo  iš karto nutraukti Karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartį, nes jis nebegali jo tiekti.

Betgi šilumos tiekėjas ne tik to nepadarė, bet ir nesiruošia tai atlikti.

Ir štai ką  man rašo šilumos tiekėjas:

Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovei informacija apie Buto savininko pasikeitimą ir/ar apie karšto vandens tiekimo būdo pakeitimą pateikta nebuvo, todėl apgailestaujame, tačiau tenkinti Jūsų prašymą dėl karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo bei kitos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pateikimo tenkinti negalime..

 

O štai ką apie save skelbia Vilniaus šilumos tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai – įmonė, tiekianti šilumos ir karšto vandens paslaugas Vilniaus miesto gyventojams.

Vilniaus šilumos tinklai rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Savo veiklą įmonė grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe,  .

 Didžioji dalis Vilniaus šilumos tinklų akcijų (99,6 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

 

^tai taip .......

O tuo tarpu žiniasklaida prognozuoja, kad  esamas Vilniaus vicemeras   konservatorius V. Benkunskas  gali tapti nauju sostinės meru ....

Nes  yra tikrai  taip, kaip  tokiais atvejais sakydavo lotynai:

Pasakyk pastabą išmintingam žmogui ir jis bus dėkingas;

Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.

 

  

 

  

 ...

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą