2023 m. vasario 16 d., ketvirtadienis

Lietuvos nepriklausomybė vis dar horizonte .....

 

Kadaise  buvome didelė galinga valstybė, tolerantiška, tačiau neskaitlinga Tauta. 

Garbinome savo Dievus, už ką kaimynų lenkų  buvome vadinami pagoniais ( nuo lenkų  wiara pogańska  ).

Na bet laikas daro savo –mus apkrikštijo, kartu su krikštu į Lietuvą atėjo baudžiava.

Viena unija su Lenkijos imperija keitė kitą. 

Kol pagaliau  mūsų valstybė Lietuvos didžioji kunigaikštystė,  mūsų  tautos atstovų,  nekalbančių lietuviškai, sutikimu. taip vadinama 11791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija.  buvo aneksuota.

Tai lietuvių Tautai buvo didelė tragedija,  nes 1918 m vasario 16 dieną  Lietuvos valstybė, Lenkijos imperiniu požiūriu, buvo atkuriama jos teritorijoje.

Ką iš esmės palaikė ir Vakarai, pripažindami Vilniaus kraštą Lenkijai.

Atkurta Lietuvos valstybė po 22 metų buvo Tarybų sąjungos aneksuota.

O prašyti aneksijos, kaip  ir anuomet, vyko grupė visuomenei  žinomų personų, tiktai jau lietuviškai kalbančių.

O po to sekė karas, vokiečių okupacija, kol po 50 metų Lietuva palankių istorinių įvykių dėka, vėl tapo nepriklausoma.

Tai truko vos kelis metus.

O po to sekė savanoriška, imperijos su pavadinimu Europos sąjunga, aneksija.

Tiktai  jau  aneksijai referendumu pritariant.

Tokiu būdu Lietuva ir de facto ir de jure nėra nepriklausoma valstybė, nes ES teisės aktai yra viršesni už Lietuvos konstituciją.

Ir dar Lietuvoje, vienintelėje pasaulyje, nėra vietos savivaldos.

O mūsų valdžiai Lietuvos valstybės interesai tiek terūpi, kiek jie atitinka šalį valdančių klanų interesus.

 

Ir štai šiandien  vasario 16 – Lietuvos piliečių šventė. 

 

Iš čia ir klausimas – ar   Lietuvos piliečiai   švęs ją pagal kosmopolitinės valdžios scenarijų.

Jeigu TAIP – tai Lietuvos  nepriklausomybė vis dar horizonte .....

 

O tai rodo kad ir tai,   jog  1940 metais prašyti aneksijos į Maskvą vykusių pavardėmis vis dar vadinamos šalies gatvės, veikia jų valdžios išlaikomi muziejai.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą