2023 m. vasario 8 d., trečiadienis

Ar daugiabučių namų savininkai žino, kas jiems jų daugiabučiame name jiems priklauso kaip dalinė jų nuosavybė?

 

  Gyvenu1967 metų statybos daugiabučiame name( 120 butų),   , kurį valdo bendrija nuo pat jo  eksploatacijos pradžios.

O mano duktė gyvena taip pat sovietinės statybos daugiabučiame name (20 butų), kurį valdo savivaldybės  paskirtas administratorius.

Taigi visada su įdomumu perskaitau visus straipsnius, kas liečia daugiabučių namų problemas.

Vienas iš tokių straipsnių   Almantas Stankūnas. Politikų užtaisyta daugiabučių bomba. Ar susigrąžinsime kontrolę?

Straipsnio autorius deklaruoja, kad jis 30 metų su viršum jis darbuojasi projektavimo, projektų valdymo ir statybų priežiūros srityse, įvairiuose sektoriuose, įskaitant ir pastatų.

Todėl puikiai žino, kokia yra svarbi statybos darbų kokybė ir nuolatinė sąžininga bei profesionali pastatų priežiūra.

 

Čia aš visiškai sutinku su ponu Almantu – kaip to reikalauja Statybos įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai daugiabučių namų priežiūros iš esmės nėra.

Tai todėl ir krenta balkonai, bet patys sovietinės statybos daugiabučiai namai, kaip sakoma, stovės dar šimtą metų, nes nešančios sienos yra vidinės

Ir sovietinės statybos daugiabučių namų  tik prasta išvaizda, vidaus išplanavimas,   tačiau griūti jie tikrai nesiruošia.

Dabar apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą. administravimą

Tai bus bendrijos(vieno daugiabučio namo ir daugelio daugiabučių namų ), jungtinės veiklos įgalioti asmenys (po vieną vienam daugiabučiam namui), savivaldybės paskirti administratoriai, valdantys labai daug daugiabučių namų ( kai kurie veikia visoje šalyje).

 Taigi tarkime, kad pasiūlymas   įstatymu, nustatyti, kad daugiabučių namų administravimą galėtų vykdyti tik savivaldybės administracija, jos įsteigta savivaldybės įmonė arba pati namo bendrija,  yra visiškai priimtinas.

Juo labiau, kad daugiabučių namų administravimas pagal Civilinį kodeksą yra paprastas administravimas.

Tačiau ar toks įstatymas yra realus ???

Nes savivaldybės skiriami administratoriai yra vienas iš klanų, valdančių valstybę, ir savo biznio jie mirt –gyvent neatiduos, ir juos palaikys liberastai.

Na o  straipsnio pavadinime keliams klausimas – Ar susigrąžinsime daugiabučių namų kontrolę? -  kelia klausimą – O kas gi tam trukdo ??

Taip, kas liečia bendrijas, čia problemos tikrai egzistuoja, tačiau mano daugiabučiame name jų praktiškai palyginti nėra, nes  toks bendrijos pirmininkas.

Problemų buvo mano dukters daugiabučiame name, tačiau pasinaudojus   Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose butų savininkams nustatytomis teisėmis, jas pakankamai priimtinai pavyko išspręsti.

Kadaise panašūs  Vyriausybės patvirtinti nuostatai buvo privalomi ir bendrijoms, tačiau jų nebeliko, nes liberastai nusprendė, kad  nedera kištis į privačius reikalus ...

Taigi nekalbat apie didesnius pokyčius tai visų pirma  ir reikia atstatyti.

O esminę  daugiabučių namų valdymo problemą galima  atsakyti vienu  klausimu -  Kaip būtų valdoma Akcinė bendrovė, kur visi savininkai ( 50- 100) turėtų po vieną akciją ir nebūtų jų kontrolinio paketo ?

Manau, kad tai pakankamai logiškas ir suprantamas atsakymas.

Taigi mano butas – mano tvirtovė, ir jeigu kam teka pro lubas, tai jo ir problema.

Na o pabaigai apie valstybės sugrąžinimą jos piliečiams.

Kilnus noras, nes  Lietuva yra vienintelė pasaulyje, kur nėra vietos (seniūnijų)  savivaldos.

Taigi apie tai straipsnyje ir galėjo būti parašyta .....

----------------------------------

P.S. Taip pat   būtų labai gerai, jeigu būtų atlikta daugiabučių namų savininkų apklausa – Ar jie žino, kas jų daugiabučiame name jiems priklauso kaip dalinė jų nuosavybė?

 

Tai galėtų atlikti kad ir pvz.  LRT Tyrimų skyrius ....

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą