2013 m. spalio 24 d., ketvirtadienis

Iš tikro, geras klausimas ......
........ KURGI MES ESAME, jeigu šalies prezidentė taip elgiasi ????


 


Seimo pirmininkei    Loretai Graužinienei  
          

 LR Konstitucija, tiesiogiai taikomas teisės aktas, nustato:

89 straipsnis
Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutaria, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas. Šiuo atveju Seimo Pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Išvardytais atvejais Seimas ne vėliau kaip per 10 dienų privalo paskirti Respublikos Prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per du mėnesius. Seimui negalint susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimus skelbia Vyriausybė.

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.

Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.


LR Prezidento įstatymas nustato:
21 straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas
1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:
1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;
2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.
3. Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo
LR Seimo statutas nustato:
29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas
1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:
1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;
2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.
2. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduotoja Respublikos Prezidentą, kai įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį ar susirgimo.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimas priima nutarimą dėl laikino Respublikos Prezidento pavadavimo. Seimo nutarimo priėmimo būtinumo klausimu Seimo posėdyje diskusija nerengiama. Seimo nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.
5. Išnykus šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms priežastims, Seimo Pirmininkas nustoja pavaduoti Respublikos Prezidentą.

    Tokiu būdu akivaizdu ir nepaneigiama, kad prezidentė, išvykdama į užsienį, PRIVALO išleisti dekretą, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį.

 Deja mūsų turima informacija ji to neatlieka.

  O prezidentė Dalia Grybauskaitė  yra prisiekusi  Tautai:
Ø  būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai,
Ø  gerbti ir vykdyti įstatymus, 
Ø  sąžiningai eiti savo pareigas
Ø  būti visiems lygiai teisinga;    Tuo tarpu  prezidentė, nuvykusi į Vokietiją,  vaišina sūriu kanclerę Angelą Merkel,

   

rengia foto sesijas ..., 
 


ir jai visiškai nė motais:

       

Ø kad Lietuva palikta be vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado,

Ø  kad nėra kam vadovauti Valstybės gynimo tarybai,  

Ø  kad ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju nėra kam priimti  sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos,

Ø  kad įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais nėra kam skelbti nepaprastąją padėtį .......

Ø  kad LR Konstitucija nustato, kad „jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.“


 Pagarba pagrindiniam mūsų šalies įstatymui yra ne tik Valstybės brandos matas, bet ir laisvos, demokratiškos ir stiprios Lietuvos ateities garantija", - teigia  Prezidentė.
 Ir kaip gi  tai suprasti,  argi tai ne   Konstitucijos garanto“  pasityčiojimas iš pagrindinio šalies Įstatymo ???
   Minint Konstitucijos dieną penktadienį, spalio 25 d., 10 val. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyks diskusija „Lietuva pagal Konstituciją: kur esame?", kurioje bus aptariama, kaip sekasi kurti atvirą, pilietinę ir teisinę valstybę pagal pagrindinį tautos susitarimą ................... praneša Prezidentūra .....

 Iš tikro, geras klausimas – KURGI MES ESAME, jeigu šalies prezidentė taip elgiasi ????

 Savaime suprantama, kad iš kitos pusės tiek Seimui, tiek jo pirmininkui, tenka  atsakomybė už prezidentės  LR Konstitucijos sistemingo nevykdymo, priesaikos laužymo   toleravimą, už ypatingos valstybinės svarbos viešojo intereso negynimą.


  Todėl sumoje tikimės, kad mūsų pateikta informacija bus atitinkamai ypatingai atsakingai įvertinta.Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                 

 Antanas Miškinis 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą