2017 m. lapkričio 1 d., trečiadienis

Vienu šūviu du zuikius ...


                                                                 

                
 


TEMA: PVM, šilumos kainos.

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos dar 2014 metais atlikta studija parodė, kad minimaliausiomis  sąnaudomis įmanoma pasiekti 2012/27 ES direktyvoje Lietuvai nustatytus energijos taupymo įpareigojimus, kartu sumažinant mokėjimus ~ 20 eurų per mėnesį  60   kvadratinių  metrų ploto butui.

 Remiantis specialistų atlikta analize, siekiant sumažinti šilumos sunaudojimą daugiabučiame  name maždaug 20-25 procentais,  būtina :

Ø  Subalansuoti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą,
Ø  Įrengti termostatinius ventilius ant šildymo prietaisų,
Ø  Kiekvienam butui įrengti individualią šilumos apskaitos sistemą (daliklius),
Ø  Įrengti išmaniąją vienalaikio rodmenų nuskaitymo iš daliklių ir karšto vandens apskaitos prietaisų butuose apskaitą ( pagal 2012/27ES direktyvos reikalavimus, tuo pačiu atsisakyti  nonsenso - apskaitos prietaisų parodymų deklaravimo).

  Buvo  apskaičiuota, kad tokie įrenginiai pareikalautų maždaug 15 eurų vienam kvadratiniu metrui buto arba apie 900 eurų tipiniam 60  kvadratinių metrų  ploto butui.

Atliekant studiją buvo nustatyta, kad įdiegus šias  minimalias priemones daugiabučiuose namuose  vien tik šilumos sektoriuje galima būtų sutaupyti maždaug 50 mln. eurų per metus.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Stasiūnas sakė, kad šalies vadovybė buvo išsamiai supažindinta su šia studija, kad buvo pateikti konkretūs pasiūlymai dėl 2012/27 ES  direktyvos įgyvendinimo.

Tačiau į juos nebuvo atsižvelgta ................

Kodėl ??

Visų pirma 21 procentas PVM nuo 50 000 000 eurų yra  1 050 000 eurų.

T. y. tiek netektų pajamų valstybės biudžetas, kuris yra Vyriausybės veiklos rodiklis.

Tarkime tai nežymus dydis, tačiau, kaip sakoma, „dėk grūdą prie grūdo, pridėsi aruodą“ .....

Gal tuo ir vadovavosi tuometinė Vyriausybė.....

 Antra –neabejotina, kad  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pasiūlymai sukėlė valdininkų nepasitenkinimą (sutrikdė jų ramybę) ir todėl tradiciškai jie buvo įvertinti neigiamai.

Trečia, ir ko gero svarbiausia, - Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija  yra įtraukta į „Valdžios ir liaudies priešų juodąjį sąrašą“.......

Todėl sumoje valdžia niekaip negalėjo pripažinti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos potencijos ir kompetencijos     ...........

Betgi ES direktyvą vis tiek reiks vykdyti, todėl ir siūlome šilumos energijos taupymo problemą spręsti per PVM (pridėtinės vertės mokestį), kaip tai nustato Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas: 


5 straipsnis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės
1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės apima šias priemones ir (arba) jų derinius:
1) energijai ir energijos ištekliams taikomų pridėtinės vertės mokesčio ar akcizų, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įvertinimas;

    Siūlome Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pasiūlytas šilumos taupymo daugiabučiame  name priemones įtraukti į Energetikos ministro tvirtinamus DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS  REIKALAVIMUS, kuriuos įvykdžius būtų taikomas lengvatinis PVM šilumai, sunaudotai tame daugiabučiame  name.

Kaip matome valdininkų pastangos būtų minimalios.

Valstybinė energetikos inspekcija nustatytų, kad daugiabučiame  name privalomieji šildymo ir karšto vandens sistemos reikalavimai įgyvendinti, o šilumos tiekėjas taikytų lengvatinį PVM.

Vadovaujantis Lietuvos piliečio sveiko proto logika taip, kaip sakoma, „vienu šūviu būtų nušauti  du zuikiai“ ...Komentarų nėra:

Rašyti komentarą