2017 m. lapkričio 9 d., ketvirtadienis

Šiaulių šilumos tiekėjas nusprendė parodyti savo galią

Šiaulių šilumos tiekėjas AB "Šiaulių energija" Šiaulių naujienose (Priedas 1) paviešino, kad tuose daugiabučiuose namuose, kur jis yra šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, remiantis

  HIGIENOS NORMA HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI
40.2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.

bus atliekama legionelių  terminė dezinfekcija (termošokas).

   Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, iš tokios Higienos normos visiškai neseka, kad terminę legionelių dezinfekciją gali atlikti  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, kuris yra  daugiabučių namų savininkų samdomas asmuo ir veikia pagal su  daugiabučių namų valdymo organais sudarytas sutartis, bei vadovaujasi poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų (įskaitant šilumos punktus) priežiūrą.

    Ryšium su tuo, ginant vartotojų viešąjį interesą, kas yra Buitinių vartotojų sąjungos teisė, nustatyta jos Įstatuose,šilumos tiekėjas paprašytas:

Ø  Pateikti   standartinės  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties kopiją.

Ø  Patvirtinti, kad tokios sutartys sudarytos su tais daugiabučiais namais , kur buvo atliekama terminė  legionelių  dezinfekcija.

Ø  Nurodyti teisės aktus, jų nuostatas, kurios  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams suteikia teisę ir pareigą vykdyti terminę legionelių dezinfekciją.

Ø  Pateikti  vidutinį  apytikrį papildomą šilumos kiekį, kuris daugiabučiame  name sunaudojamas  atliekant legionelių terminę  dezinfekciją.

Ø  Kas atsakytų už tai, jeigu pvz. tokios  savavališkos terminės dezinfekcijos   metu mažas vaikas apsiplikintų karštu vandeniu.******************************************************************
Priedas  1

 Legioneliozės prevencijai - karštesnis vanduo | Atgal
Šaltinis: Šiaulių naujienos   Regionas: Šiauliai   Rajonas: Šiaulių
Publikavimo data: 2017-11-07, antradienis   Puslapis: 2   Tiražas: 6120
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą