2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Neteisybė gimdo neteisybę ........................




„Valstybinis reketas“ ( Neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestis, kurio stogas Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Prokuratūra ir t.t.)  mūsų "teisinėje"  ES valstybėje gyvuoja jau  kokius septynis metus.

Per šį laikotarpį vieno energetikos eksperto duomenimis iš vartotojų išreketuota ~ 35 milijonai eurų.

Kiek iš šio „Valstybinio reketo“ šilumos tiekėjai gavo pelno sužinoti nepavyksta, nes Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsisako jį pateikti ....

Kas yra visiškai suprantama ir tik patvirtina, kad „Valstybinis reketas“ tikrai yra valstybinis.

Juo labiau, kad Seimo Energetikos komisijos pirmininkas   atsisakė inicijuoti komisiją šiam reketui ištirti, o Ekonomikos komitetas metai iš metų bendru sutarimu teigiamai įvertina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklą, tuo pačiu visiškai pritardamas „Valstybiniam reketui“ ...
 
Tokiu būdu  Valstybinis reketas“ nepaneigiamai tikrai yra valstybinis.

Betgi, kaip rusai sako,беззаконие порождает  беззаконие”.

Lietuviškai – „neteisybė gimdo neteisybę“.

   Tai patvirtina situacija Druskininkuose, kur   centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju tapo UAB „Druskininkų butų ūkis“,  kurios  pagrindinė veikla daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas.

Šis „karšto vandens tiekėjas“, neturintis jokių karšto vandens ruošimo įrenginių,   iš UAB „Druskininkų vandenys“ perka geriamą vandenį visam daugiabučiams namui (ir virtuvės reikalams, ir  karštam vandeniui ruošti pastato šilumos punkte),  įrengia butuose geriamo ir karšto vandens apskaitos prietaisus, organizuoja  jų metrologinę patikrą, ima suvartoto geriamo vandens (virtuvės reikalams) mokesčius.

Tokiu būdu jis vykdo geriamo vandens tiekėjo - tarpininko funkcijas ......

 Vienkart šis karšto vandens tiekėjas perka iš AB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“   šilumą karštam vandeniui ruošti.

Tokiu būdu šis tarpininkas tarp šilumos ir geriamo vandens tiekėjų tampa centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju ....
.
Betgi jo sutartys, sudarytos su geriamo vandens tiekėju ir šilumos tiekėju, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika iš esmės yra niekinės, nes jos turi būti sudaromos tarp  daugiabučių namų savininkų ir šilumos bei  geriamo vandens tiekėjų.

Tačiau kažkodėl tai Druskininkų valdžia viso to nemato ....


Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, ir kas tai  paneigs, šio „Valstybinio reketo“ dalyvis yra ir Druskininkų savivaldybės valdžia (meras, taryba) .......

  Kad tai paneigti Druskininkų valdžiai reikia labai nedaug – nurodyti  UAB „Druskininkų vandenys“ laikytis Civilinio kodekso ir Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo, nutraukti geriamo vandens tiekimo sutartį su UAB „Druskininkų vandenys“ ir sudaryti sutartis su  daugiabučių namų savininkais - vartotojais.

Na o kadangi šilumos ūkis yra išnuomotas UAB Litesko, tai SP AB „Druskininkų šilumos tinklai“, prižiūrintys kaip vykdoma nuomos sutartis, be atskiro priminimo turėtų pareikalauti iš šilumos tiekėjo vykdyti Civilinio kodekso reikalavimus.

Taigi, pagyvensime, ir kaip sakoma, pamatysime ... pamatysime kokia yra   Druskininkų savivaldybės mero  Ir tarybos potencija ir kompetencija ......




Komentarų nėra:

Rašyti komentarą