2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Prašymas paprotinti Seimo narę ...


     Pasirodo, kad  Seimo narė A. Maldeikienė neskaito jai skirtų laiškų ir ko gero moka Valstybinio reketo mokestį.

     Todėl žemiau pateikta informacija   persiųsta  Mišriai Seimo grupei su prašymu paprotinti jos  narę.

******************************************************2017.11.20 12:13, Aušra Maldeikienė rašė:


Gerb. pone, prašau išvalyti mane iš savo adresatų sąrašo, nes aš


NIEKADA neskaitau jokių jūsų raštų.


Labai trukdote nepabaigiamomis rašliavomis.


Čia mano privatus paštas, o jūs neturite garbės būti mano pažįstamų ir

gerbiamų žmonių tarpe.
Aušra Maldeikienė
**************************************************************
***2017 m. lapkričio 20 d. 12:52, Antanas Miškinis <antanas1940@gmail.com> rašė:
Ponia Aušra, maldeikiene@gmail.com  tai ne Jūsų privatus paštas, o asociacijos

Vartotojų teisių gynimo asociacija „Viešasis interesas“
Adresas: Laisvės pr. 60–1002, LT-05120 Vilnius
Tel. +370 611 12002
El. p. maldeikiene@gmail.com

elektroninis paštas.

O aš siunčiu informaciją vartotojų asociacijoms, o ne Jums asmeniškai.

Jeigu Jūs ponia informaciją apie Valstybinį reketą vadiname rašliava, ir nesiimate jokių priemonių, tai tada klausimas:
  • Arba Jūs pati mokate Valstybinio reketo mokestį (kas labai ir labai  tikėtina pagal adresą).
  •  
  • Arba vienkart neturite jokio supratimo apie Šilumos ūkio įstatymą, Civilinį kodeksą.

Abiem atvejais yra tiesiog klaikiai ir  liūdna, ir pasibaisėtina.

Nes  šioje vietoje, kas paneigs,  esate įkritusi į teisinės prostracijos ir impotencijos liūną ......................

Arba kas nors dar žymiai.... žymiai blogiau .....

Bet kokiu  atveju  šioje vietoje iš Jūsų, kaip Seimo narės, nauda tokia pati, kaip liaudis sako, iš nukaršusio ožio pieno ....


Taigi Vartotojų teisių gynimo asociacija „Viešasis interesas“ mūsų laiškus gaus tol, kol informacija apie jos egzistavimą   bus viešojoje erdvėje.

[Beje ją, tiksliau,  reiktų pavadinti gal  "Viešojo intereso negynimas" ....]

Taigi sumoje šilumos vartotojai tikisi, kad Jūs, kaip Seimo narė,  veltui  toliau nenaudosite mokesčių mokėtojų pinigų ir pateisinsite  Jus išrinkusių žmonių lūkesčius.

O mūsų informacija, tikimės,  pasinaudosite  vykdant savo  teisinį "likbezą" ...

Su pagarba, nesantis Jūsų gerbiamų asmenų sąraše,

A.Miškinis, Buitinių vartotojų sąjunga

***********************************
2017.11.20 13:59, Aušra Maldeikienė rašė:

Tai mano privatus paštas.

Aš nebedirbu asociacijoje nuo 2016 metų lapkričio 2 dienos, ką labai lengva sužinoti Registre.

Dar kartą primigtinai prašau mane iš savo susirašinėjimų pašalinti.

Aušra Maldeikienė
***************************************
2017.11.20 14:12, Antanas Miškinis rašė:
Jeigu Jūs nebedirbate asociacijoje, tai prašau nurodyti jos elektroninį paštą.

Pakartoju - laiškai skirti ne Jums asmeniškai, o asociacijai.

Beje Jūs esate viešas asmuo - todėl prašome informacijos: 
  • Ar mokate Valstybinio reketo mokestį.  
  •  Jeigu mokate, tai prašome savo rinkėjus informuoti, kodėl taip darote ?? 
  •  Ar bijote, ar dėl kitų priežasčių??

A.Miškinis
************************************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą