2017 m. lapkričio 13 d., pirmadienis

Strateginių tyrimų ir analizės centro nėra ir mūsų Vyriausybei jis nereikalingas .....Nepamirštame Lvovo ir Vilniaus“, “Lenkija pakilk nuo kelių“ – tokius plakatus nešė demonstrantai lapkričio 11 Lenkijai švenčiant Nepriklausomybės dieną.

Lenkijos valdžia svarsto ar nepareikalavus iš Vokietijos atlyginti antro pasaulinio karo nuostolius...
Ir vis tai vyksta Europos sąjungos, NATO narės šalyje.

Todėl Vokietija, vadovaudamasi sveiko proto logika, pasirūpino, kad Rusijos gamtinės dujos į šalį patektų ir ne per Lenkijos teritoriją.

Tuo tarpu mūsų valdžia, pasidavusi valstybės pamatų griovimo profesionalų (konservatorių partijos vadovybės) vykdomai politikai, planuoja sinchronizuoti Pabaltijo elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos  tinklais per Lenkiją.

Per Lenkiją planuojama susijungti su kontinentiniais  Europos dujų tiekimo tinklais.

Stambiausią Lietuvos draudimo bendrovę AB „Lietuvos draudimas“ valdo Lenkijos firma.
Mažeikų naftos gamyklą valdo irgi lenkai.

O Seimo pirmininkas siūlo lenkmečio vadeivos Baltarusijos šlėktos    Z. Sierakausko palaikus palaidoti Katedroje ir tuo pačiu pripažinti, kad Lietuva yra Lenkijos vasalas ....

O ką jau bekalbėti apie mūsų negerbtinus   pseudoistorikus (išverstas rankoves) ..................... 

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas nustato:

9 skyrius
RIZIKOS VEIKSNIAI IR PAVOJAI LIETUVOS SAUGUMUI
 Rizikos veiksniai ir pavojai Lietuvos saugumui yra apibrėžiami Seimo nutarimu tvirtinamoje Nacionalinio saugumo strategijoje.
Valstybės ir savivaldybės institucijų priimami sprendimai turi būti analizuojami, kaip jie prisidės prie rizikos veiksnių, pavojų silpninimo ir grėsmių nacionaliniam saugumui mažinimo.

Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių. 

 Deja šio Centro iki šiol NĖRA.

Todėl Premjeras ir buvo paklaustas ar Vyriausybė pagaliau planuoja šį Centrą steigti.

Į tai buvo gautas Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjos Gitanos Jurjonienės  laiškas skirtas

Gerb. Antanui Algimantui MiškiniuiKopija

Seimo nariui Sauliui Skverneliui

Taigi, kaip sakoma, yra kaip yra ....  Vyriausybės Kanceliarija Vyriausybės vadovą informuoja, kad  Strateginių tyrimų ir analizės centro nėra, ir kad jis  nereikalingas .....

O sumoje,  kas paneigs, kad  Buitinių vartotojų sąjunga bando šią spragą valstybės saugume  bent kiek  užpildyti teisingai informuodama visuomenę.

..................


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą