2016 m. sausio 26 d., antradienis

Į tą pačia vietą tik aukštesniu lygiu .....Lietuvos žinių žurnalistui Arvydui Jockui susidarė įspūdis, kad šalyje pradėtas keistokas verslo modelis, kada valdžia, kaip sakoma, įvaro į kampą savivaldybės įmones ir po to pasiūlo jas pusvelčiui nupirkti.

Jam toks įspūdis susidarė žvelgiant į Panevėžio kogeneracinės elektrinės istoriją.

Tačiau, vertinant valdžios veiksmus sistemiškai ir kompleksiškai,  yra akivaizdu, kad šalies energetikos srityje  yra nuosekliai realizuojamas socialistinis ūkio valdymo modelis.

Ir tuo visiškai nereikia stebėtis, kadangi faktiškai šalies ūkio valdymui itin didelę įtaką daro D. Grybauskaitė su savo sovietinių laikų palikimo šleifu.

O  visos valdžiusios ir valdančios partijos tuo yra suinteresuotos, nes valstybinės įmonės yra jų, taip sakant, ir ėdyklos, ir girdyklos.

O liaudžiai  prieinamai suvokiamas to  pavyzdys yra Lietuvos elektrinės pirčių kompleksas,  kaip ir sovietmečiu, taip ir visą nepriklausomybės laikotarpį,  išlaikomas iš elektros energijos vartotojų mokamų mokesčių.


 Tiesa po Kainų komisijos audito panašu, kad  įvyko esminiai pokyčiai: Seimo nariai, ištisi jo komitetai, aukšti valdžios veikėjai jau daugiau čia nebelėbauja ...


Tiesa ir tai kad už šį auditą buvusi Kainų komisijos pirmininkė, kaip sakoma, gavo „vilko bilietą“..... nežiūrint to, kad ir kaip ji stengėsi pataikauti valdžiai, pvz. kad ir  su „valstybinio reketo“ mokesčiu . ... 

Kaip sakoma, „mauras atliko savo darbą, mauras gali ir numirti ...“

 Beje valdžios sprendimas padaryti kogeneracines elektrines nuostolingomis labai jau susišaukia su pokario bolševikinėmis priemonėmis, kovojant su tais šalies ūkininkais, kurie nestojo į kolchozus.

Sumokėję uždėtus metinius  mokesčius ūkininkai tikėjosi, kad toliau jie galės ramiai dirbti.

Tačiau valdžia netrukus, uždėjai naujus, o juos sumokėjus – trečius.

Ir taip trys mokesčiai už tuos pačius metus ....!!!!!

Taip, kaip tai aprašo M. Šolochovas "Pakeltoje velėnoje".

Ir kas gi beliko ūkininkams: arba bėgti į miestus, arba stoti į kolchozus.

Beje kas bėgo į miestus, dauguma jų liko neišvežti į Sibirą ...

Tai istorija, betgi ne taip jau ir sena, ir ją mena valdžios, ir jai tarnaujančios žiniasklaidos,  UAB ,,Vilniaus energija“  vykdytas ir tebevykdomas persekiojimas.

 Taigi istorija, kaip sakoma,  kartojasi, ir, kaip teigia dialektinio materializmo spiralinis visuomenės vystymosi dėsnis ,-  į tą pačią vietą tik aukštesniu lygiu ....

Ir labai jau simboliška, kad  tai vyksta valdant buvusiems sovietiniams partokratams, nomenklatūrai,  sovietiniams docentams,  profesoriams  ir jų palikuonims .....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą