2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

Visuomenė turi žinoti, kaip gyvena kita Lietuva ....

Kiek dar tęsis nesąmonės?  - Vakarų eksprese klausia viena Palangos gyventoja.

Ji piktinasi didelėmis  šilumos kainomis ir tuo, kad nebegalės rinkti savo Seimo nario.

Ji mano, kad šiluma visur turi kainuoti vienodai, kaip elektra, kaip dujos

Manyti  tai galima,  tiktai kažin ar  ji pati  tausiai naudoja tą brangią šilumą

Betgi tokia galimybė, vienoda šilumos kaina visoje šalyje,  yra.

Bereikia tiktai, kad valstybei (iš esmės valdžiai) priklausytų visas  šalies šilumos ūkis.

Beje pradžia, dideliam liaudies ir Prezidentūros džiaugsmui, bus padaryta Vilniuje, išvarius Prancūzijos firmą,  grynai bolševikiniu būdu jai  "atsidėkojant"   už sutvarkytą   Vilniaus šilumos ūkį.

Viena šilumos kaina, na tai dar tolima perspektyva.

Betgi yra kita šilumos kainų problema - tai šilumos kainų viešumo problema.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija viešina tiktai 54 didesnių šilumos tiekėjų kainas ir tik jomis smaginasi žiniasklaida.

   Betgi Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis yra dar ~300 šilumos tiekėjų, kuriems kainas nustato savivaldybės, ir apie jas  informuoja Kainų komisiją.

Taigi yra, taip sakant, kita Lietuva .....

Runkelių Lietuva ....

Išmirštanti Lietuva .....

Valdžios akimis - gyvi lavonai ....... ir tiek ...


Valdžiai  visiškai nerūpi kokiame stovyje tenai šilumos ūkis, kokios ten šilumos kainos, ar teisingai apskaičiuojami mokėjimai už šilumą.

Kainų komisija tiktai su džiaugsmu informuoja, kad iš kitos Lietuvos šilumos vartotojų skundų negauta ...............

Kadangi Kainų komisija pagal Šilumos ūkio įstatymą privalo turėti informaciją apie kitos Lietuvos šilumos tiekėjų kainas, tenka jos paprašyti šios informacijos ir ją paviešinti.


Visuomenė turi žinoti, kaip gyvena kita Lietuva ....


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą