2016 m. sausio 8 d., penktadienis

Valdžia bijo, liaudis inertiška, o Prezidentė .....???
    Per paskutinę LR Prezidentės D. Grybauskaitės spaudos konferenciją Jos Kilnybė (Jos Ekscelencija) išsigynė, kad prieš keletą dienų kalbėjo apie būtinumą steigti Vaiko apsaugos inspekciją.

   Labai tikėtina, kad tas jos patarėjas, kuris rašė jos kalbos tekstą, nežino, kad  prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra įsteigta VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA, kurios kompetencijos  užtikrinant vaiko teisių apsaugą yra sekančios:

  • -          pagal kompetenciją koordinuoti  savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų   veiklą, apibendrinti  ir analizuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos statistiką;

  • -         teikti  savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams metodinę pagalbą įgyvendinant vaiko teisių apsaugos priemones ir organizuojant įvaikinimą savivaldybių teritorijose;

  • -          teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, vaikų globos institucijų ir kitų vaiko teisių apsaugos srityje veikiančių įstaigų bei institucijų pasitarimus;

  • -         rengti su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų sprendimo apžvalgas ir formuoti vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos praktiką;

  • -         ir t. t.


  Labai galimas atvejis, kad ir Prezidentė apie šią tarnybą sužinojo tiktai prieš spaudos konferenciją .....

Galima būtų tam ir neskirti perdaug dėmesio – Prezidentė, kaip sakoma,  zyliodama nuo vienos problemos prie kitos neišvengiamai turi  prisidaryti panašių problemų ir tuo pačiu nei vienos  net nebandydama spręsti iš esmės.

Kaip matome, didžiausios socialinės ir žmonių fizinio saugumo problemos egzistuoja kaimuose ir miesteliuose, kurie yra palikti be šeimininkų, iš esmės  be valdžios priežiūros ir pagalbos.

Vadovaujantis sveiko proto logika, kaimo seniūnijose šeimininkais turėtų būti  ne savivaldybių skiriami, o gyventojų renkami seniūnai.

Tuo tarpu Prezidentą renkame, Seimą renkame, savivaldybės merą renkame, savivaldybės tarybą renkame, europarlamentarus renkame, o seniūnų rinkti negalime, nes, vieno konservatoriaus žodžiais, esame tam nepribrendę ....

Tuo tarpu priežastis daugiau negu aiški – valdžia paniškai bijo pilietiškai aktyvios visuomenės, aktyvios vietinės savivaldos.

Valdžia bijo, liaudis inertiška, o Prezidentė .....???

Kodėl gi Prezidentė bent jau neužakcentuoja,  kad kaimo seniūnijose būtinai turi būti šeimininkas – kol bus renkami seniūnai, šias funkcijas turi atlikti policijos apylinkių inspektoriai.

Štai čia ir esminis klausimas –ar prezidentė  nenori iš esmės spręsti kaimo problemų, ar tam jai neužtenka kompetencijos?

Betgi yra ištisas tuntas jos patarėjų, kurie turėtų jai kvalifikuotai patarti.

Čia vėl klausimas – ar prezidentės patarėjai yra žemos kompetencijos, ar prezidentė jų patarimus ignoruoja...?

Tai, kad prezidentės patarėjų tunte nėra nė vieno žinomo ekonomisto, finansisto, politiko, energetiko ir t. t. daug ką irgi pasako.

Rezultate yra, kaip yra ...Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra   liaudies išrinkta  2015 metų žmogumi ....


Liaudies pagal Užkalnį 2015 metų žmogus ................


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą