2016 m. sausio 15 d., penktadienis

Energetikos ministerija kaupia informaciją atsakymui .......

   Energetikos ministerija ryšium su Vilniaus TEC-3 uždarymu  išplatino pranešimą „Energetikos ministerija: privatus verslas negali užkrauti savo problemų šilumos vartotojams“  

  Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais 2016 01 12 ji buvo paprašyta informacijos:

*Pateikti konkrečią informaciją apie sostinės šilumos ūkyje  susiklosčiusias   situacijas, kai šilumos vartotojai nukentėjo dėl to, kad  šilumos tiekėjas savo ir susijusių įmonių interesus vertino labiau nei šilumos vartotojų.

 **Pateikti  teisės aktais pagrįstą informaciją,  kas gi nustato šilumos kainas.

***Pateikti konkrečią informaciją,  įrodančią, kad nuo 2012 metų buvo žinoma, kad kvotų kogeneracinėms  elektrinėms neliks nuo 2016 metų pradžios.

 Pateikti Energetikos   ministerijai žinomą informaciją, kodėl tris metus nebuvo sudaromi metiniai Nacionalinės Energetikos strategijos  įgyvendinimo  planai.

Pateikti konkrečius įrodymus, kad Energetikos   ministerija nesitaikstė su tokia akivaizdžiai nusikalstama situacija.

Nurodyti teisės aktą ir jo konkrečią nuostatą, kuri nustato, kad UAB ,,Vilniaus energija“  veiklos stebėjimas įeina į Energetikos   ministerijos kompetenciją.
2016 01 15  gautas energetikos viceministro  Roko Baliukovo pasirašytas atsakymas, kad ministerija kaupia informaciją atsakymui. .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą