2016 m. sausio 25 d., pirmadienis

Ar energetikos ministras pritaria "valstybiniam reketui".....?
 Laiškas energetikos ministro patarėjui Mantui Dubauskui:

    Pranešime  „Energetikos ministerija: privatus verslas negali užkrauti savo problemų šilumos vartotojams“ Jūs rašėte:

**Mes atidžiai seksime, ar „Vilniaus energija“ nebandys pasinaudoti susidariusia situacija ir nepadidins kitų kaštų, susiedama juos su savo sprendimu uždaryti TE-3.


Tarkime, tai yra gal ir visai neblogas dalykas,  kad  Jūs su ministru stebėsite UAB ,,Vilniaus energija“  veiklą po TEC-3 uždarymo, nes tai iš esmės  reiškia Valstybinės kainų ir energetikos KONTROLĖS komisijos veiklos kontrolę.

   Taip sakant bus vykdoma KONTROLĖS    KONTROLĖ........ ir jei ji bus iš esmės vykdoma, tai bus tikrai didelė nauda.

 Nes jeigu jau Jūs su ministru stebėsite Kainų komisijos veiklą, tai atkreipiame Jūsų dėmesį ir prašome apie tai informuoti ministrą, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimais vyksta „VALSTYBINIS REKETAS“.

   Nes nors ir daugiabučiuose namuose karšto vandens ruošimas vyksta tenai įrengtuose šilumos punktuose, nors už jo ruošimą pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams yra atlyginama per šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) mokestį, daugiabučių namų šilumos vartotojai yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos – Kainų komisijos nustatytą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  mokestį (kainą).

[Šilumos tiekėjams Šilumos ūkio įstatymas draudžia prižiūrėti (eksploatuoti) daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus. Išimtinais atvejais jie gali būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, įskaitant šilumos punktus,  prižiūrėtojais tačiau tiktai kaip samdomi asmenys.]

    Vilniuje situacija yra tiesiog beviltiškai  tragikomiška, nes šilumos tiekėjas UAB ,,Vilniaus energija“  šilumos punktų, kuriuose daugiabučiuose namuose ruošiamas karštas vanduo, nuo 2012 metų pradžios savo nuosavybėje nebeturi .............. o neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainą mokėti reikalauja, o šilumos vartotojai ją moka ....


    Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome   informacijos:

Ø  Ar ministras pritaria „valstybiniam reketui“ ?

Ø  Jeigu ne, tai  ar bus imtasi priemonių jį  nutraukti ?


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą