2015 m. kovo 6 d., penktadienis

Kam gi mums - šilumos vartotojams reikalinga tokia valdžios institucija ???


   Valstybės kontrolė prieš kurį laiką paviešino:

"Neįgyvendintos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos dėl šilumos punktų priklausomybės, nes ~50 procentų šilumos punktų   NEPERDUOTA daugiabučių namų gyventojų nuosavybėn.

Šilumos ūkio įstatymas nesuteikia LR Vyriausybei įgaliojimų priimti susijusius su šilumos punktų   ar jų įrenginių perleidimu daugiabučių namų butų ir patalpų savininkams civilinius teisinius santykius reguliuojantį teisės aktą, todėl nenustatyta šilumos punktų   perdavimo gyventojams tvarka, kuri leistų PASPARTINTI PUNKTŲ PERDAVIMO PROCESĄ."


   Iš Valstybės kontrolės tokio pareiškimo  matyti, kad sąvokąPERDUOTI“ ji supranta,   kaip  PRIVALOMĄ vieno asmens  turto  perdavimą kitų asmenų  nuosavybėn.

Betgi  LR Konstitucija nustato:

23 straipsnis

Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

O Šilumos ūkio įstatymas   nustato:

24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai
 2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, BENDROJI NUOSAVYBĖS TEISĖ GALI BŪTI ĮGYJAMA:
1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę;
2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu;
3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

  Tokiu būdu, vien tik vadovaujantis sveiko proto logika,  Valstybės kontrolei turėtų būt aišku, kad  jokia kalba apie prievartinį turto perdavimą daugiabučių namų butų ir patalpų savininkams neturi eiti.

 Betgi, kaip sakoma, yra...kaip yra ....

O yra taip, kad šilumos tiekėjų šilumos punktus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai „prižiūri nesudarydami sutarčių“ su jų savininkais – taip nustato Šilumos ūkio įstatymas.

Kadangi šių šilumos punktų    priežiūra pagal priežiūros priėmimo – perdavimo aktus yra  neperduota ( o ji turėjo būti perduota daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams), taigi ir atsakingų už jų stovį, tinkamą priežiūrą NĖRA.

Ir čia visiška kaltė tenka ir buvusiai, ir šiai Vyriausybėms, kurios iki šiol neparengė ŠILUMOS TIEKĖJŲ ŠILUMOS PUNKTŲ  PRIEŽIŪROS  PERDAVIMO – PERĖMIMO TVARKOS.

Todėl Valstybės kontrolė ir buvo paklausta, kodėl ji šito nepažymėjo savo audito ataskaitoje.

Į tai pastaroji atsakė, kad „Šilumos ūkio įstatymas nesuteikia Vyriausybei įgaliojimų tvirtinti teisės aktą, reguliuojantį su šilumos punktų   ir įrenginių PERLEIDIMO daugiabučių namų savininkams susijusius civilinius  santykius“........

 Jeigu jau Valstybės kontrolė nesuvokia LR Konstitucijos, nesuvokia, kad šilumos tiekėjų šilumos punktai jau trys su virš metai, kaip, vaizdžiai tariant,  „kybo  ore“,  tai visiškai vietoje klausimas, kam gi reikalinga tokia valdžios institucija ???

Ir klausimas visiškai vietoje, prisiminus kaip 2008 metais tuometinis teisingumo ministras Remigijus Šimašius panaikino Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovus apskrityse pasiremdamas Valstybės kontrolės audito išvadomis.

Todėl labai jau tikėtina, kad ir  šilumos punktų   auditas buvo užsakytas tokiu pat VALSTYBEI KENKSMINGU TIKSLU.

Nors sovietmetis pasižymėjo privačios nuosavybės atėmimu, tačiau kad žmonėms prievarta turtas  būtų perduotas asmeninėn nuosavybėn, to tikrai tais laikais nebuvo.


 O dabar, kaip matome, jau yra, nes daugelis savivaldybių apkvailinus daugiabučių namų savininkus, jiems įpiršo šilumos tiekėjų šilumos punktus.


.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą