2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

Paniekintas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas kantriai laukia1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą (kartu buvo paskelbta ir vyriausybės sudėtis*).

Kovos su besitraukiančiais Raudonosios armijos daliniais ir komunistų aktyvistais vyko ne tik Kaune, bet ir Vilniuje bei visoje Lietuvoje.

Atsitraukdama Raudonoji armija vykdė masines itin žiaurias šalies gyventojų žudynes.


 Lietuvoje, vienintelėje iš sovietų okupuotų kraštų,  prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui kilo ginkluotas sukilimas.

1941 m. rugpjūčio 5 d. Vyriausybė sustabdė savo veiklą prieš savo ir Tautos valią.

Deja Kremliaus įtakos agentų ir sionistų jungtinėmis pastangomis  šis Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo faktas, tūkstančių žuvusiųjų sukilėlių, Raudonosios  armijos nukankintų aukų atminimas   buvo paniekintas ir kantriai laukia, kada Lietuvą  pradės valdyti Tautos išrinkta ir ją atstovaujanti valdžia.

**************************************************************************
*Vyriausybė:

Juozas Ambrazevičius – švietimo ministras, einantis premjero pareigas
Adolfas Damušis – pramonės ministras
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis – komunalinio ūkio ministras
Mečislovas Mackevičius – teisingumo ministras
Jonas Matulionis – finansų ministras
A. Novickis – susisiekimo ministras
Jonas Pajaujis – darbo ministras
Stasys Raštikis – krašto apsaugos ministras
J. Šlepetys – vidaus reikalų ministras
P. Vainauskas – kontrolės ir prekybos ministras
K. Vencius – sveikatos ministras
Balys Vitkus – žemės ūkio ministras
V. Grudzinskas – maisto tiekimo valdytojas
J. Sinkus – spaudos valdybos viršininkas ministras
Leonas Prapuolenis – Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinis prie Vyriausybės

Vyriausybė paskyrė Krašto gynimo tarybą vadovauti ginkluotosioms pajėgoms:
generolą S. Pundzevičių
generolą M. Rėklaitį
pulkininką J. Vėbrą
Kauno miesto komendantą pulkininką Jurgį Bobelį
Kauno burmistrą Kazimierą Palčiauską
--------------------------------------------------------------------------------
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą