2015 m. kovo 31 d., antradienis

Tikėtina, kad ponas buvęs politinis kalinys nesupyks ant „jau nukvakusių piliečių“ už jų tokį „nukvakusį supratimą“ ...

Aloyzas Sakalas   2014 m. rugpjūčio 12 d.  www.delfi.lt straipsnyje  „Toks klausimas kyla atidžiau susipažinus su šio centro veikla“ , prisistatęs save  Socialdemokratų partijos nariu,  užsipuola   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovę, kadangi,  perskaitęs  2012 metais Centro publikuotą „KGB patikimų asmenų sąrašą“, jisai  atseit pradėjo  nebesuprasti ar Centre dirba mokslininkai, ar atsitiktiniai žmonės ..........

A. Sakalas teigia, kad  sovietmečiu visi tie, kas  turėjo leidimus  dirbti su slaptais dokumentais, buvo KGB patikimi asmenys, kad tokiais   asmenimis buvo  visų sovietinių  įmonių ir įstaigų vadovai, jų kadrų skyrių darbuotojai, visi teisėjai ir prokurorai, ir dargi ..... marksistinių disciplinų dėstytojai .....

Jo nuomone, tai  žino kiekvienas dar nenukvakęs pilietis .........

Tikrai taip, sovietmečiu įstaigose, gamyklose buvo įvestos saugumo grupės.

Pvz. 1964 metais, siunčiami į Minsko skaičiavimo gamyklą įsisavinti tenai  gaminamų skaičiavimo mašinų, privalėjo turėti III saugumo grupę.Tačiau yra, kaip yra - „jau nukvakę piliečiai“ gerai žino, kad šių saugumo grupių turėjimas visiškai nieko bendro neturi su KGB patikimais asmenimis.


„Jau nukvakę piliečiai“ žino, kad KGB agentų klasifikacija buvo sekanti:


Ø  Patikimi asmenys.

Ø  Agentai.

Ø  Archyviniai agentai.

Ø  Agentai ypatingam laikotarpiui.
„Jau nukvakę piliečiai“  žino, kad Centro interneto svetainėje apie KGB patikimus asmenis (доверенные лица) rašoma:


Nuo 1952 m. sovietinio saugumo agentūros tinklą papildė patikėtiniai.


 Pagal 1983 m. liepos 4 d. SSRS KGB pirmininko įsakymą Nr. 00140 patikėtiniai nepriskiriami slaptų bendradarbių – agentų – kategorijai. 
Patikėtiniai nepasirašydavo pasižadėjimo bendradarbiauti kaip agentai, būdavo tik žodinis susitarimas. 
Todėl jie buvo neoficialūs, be jokių raštiškų įsipareigojimų saugumo talkininkai, neturėjo slapyvardžių. 
Dokumentuose jie buvo žymimi inicialais, kartais ir tikrosiomis pavardėmis. 
Tai rodo, kad jie nebuvo taip įslaptinti kaip KGB agentai. 
Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme (1999 m. lapkričio 23 d. Nr. VIII-1436) jie įvardyti kaip slapti bendradarbiai. 
Patikėtinių parinkimas nereikalavo didelių KGB pastangų ir dokumentinio formalizmo. 
Duomenų apie patikėtinius KGB griežtai neįslaptindavo ir neužvesdavo jiems specialių bylų. Slapyvardžius jiems suteikdavo tik tada, kai jie tapdavo agentais, tačiau tai nebuvo itin dažnas reiškinys. 
Už užduočių įgyvendinimą patikėtiniai, kaip ir agentai, galėjo būti paskatinti piniginiu atlygiu. 
Šie talkininkai pasižymėjo lojalumu sovietų režimui, o jų ryšys su KGB buvo grindžiamas pasitikėjimo santykiais. 
Dažniausiai jie atlikdavo kai kurias agentų funkcijas (informacijos teikimas apie KGB dominusius žmones, sekimas, įtakos darymas). 
Išskirtiniais atvejais jie galėjo būti įtraukti į konkrečių kontržvalgybinių užduočių vykdymą. 
Tokiais atvejais jie turėdavo pateikti rašytines ataskaitas. 
Patikėtiniai ne visada žinodavo, kokiam tikslui buvo naudojama jų teikiama informacija.„Jau nukvakę piliečiai“  taip pat žino, kad, ką gi veikė KGB patikimi asmenys, rodo KGB dokumentai:

Deja apie KGB agentus ypatingam laikotarpiui ir apie KGB archyvinius agentus Centre informacijos nėra ....


„Jau nukvakusių piliečių“ nuomone   A.Sakalas, kadaise vadovavęs Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, turėtų atsiprašyti Centro vadovės   ir pripažinti savo nekompetenciją, žinoma jeigu jis taip nesielgė sąmoningai.


„Jau nukvakusių piliečių“  nuomone, vertinant tai, kad buvęs politinis kalinys ėmėsi itin uoliai ginti paskutinio Lietuvos partizano nužudyme dalyvavusį buvusį KGB darbuotoją, labai jau tikėtina, kad ir KGB patikimus asmenis jis gina sąmoningai.


Deja yra, kaip yra - „jau nukvakusiems piliečiams“,   dėl jų smetoniško bendravimo normų supratimo, apibūdinant  tokį buvusio politinio kalinio elgesį, niekaip neišeina elgtis pagal sovietinio bendravimo normas panaudojant    jo paties  straipsnyje pavartotą terminą – „nukvakęs pilietis“.O sumoje, tai kas    paneigs, kad vadovaujantis sveiko proto logika, „jau nukvakusiems piliečiams“ toks jo elgesys  gali būti  panašus  kad ir į KGB archyvinio agento elgesį ......


Tikėtina, kad  ponas buvęs politinis kalinys  dėl to labai jau nesupyks ant  „jau nukvakusių piliečių" ......
 ***********************************************

P.S.
Ponui A.Sakalui vadovaujant Vilniaus sąjūdžio tarybai   laikraštis "Respublika" buvo veltui atiduotas "koncernui TTL" .......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą