2015 m. kovo 17 d., antradienis

Kas gi tada būtų kaltas ??

Tarkime daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas fizinis asmuo, susižaloja arba žūva atlikdamas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą.

Tirdamos tokį įvykį  teisėsaugos institucijos visų pirma patikrintų  ar šis asmuo turėjo teisę atlikti tokius darbus.

T. y. ar šis asmuo nustatyta tvarka yra gavęs leidimą ( yra atestuotas)  atlikti tokius darbus.

   Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos pateiktą „Energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų sąrašą“ teisę  atestuoti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus turi 8 juridiniai asmenys*.

    Tačiau Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad „pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos ministro nustatyta tvarka ATESTUOJA ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus ATESTATUS IŠDUODA Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“.

 
   Tokiu būdu daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus atestuoti turi teisę tik Valstybinė energetikos inspekcija.

Deja, liūdno vaizdo energetikos ministro Prezidentės favorito Arvydo Sekmoko dėka,  nuo 2013 metų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus atestuoja ir pažymėjimus išduoda ir UAB-ai, AB-ai, Všį,  ir t.t.

 Todėl ir visiškai vietoje klausimas – ir kas  gi tokiais atvejais būtų kaltas – eksministras Prezidentės favoritas, ar esamas ministras,  taip pat Prezidentės favoritas ??...................

***************************************************************************************

*SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMĄ, SĄRAŠAS

1. VšĮ Energetikų mokymo centro Energetikos darbuotojų sertifikavimo skyrius. Daugiau informacijos rasite čia.
2. UAB „SDGEnergetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga. Daugiau informacijos rasite čia.
3. Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga. Daugiau informacijos rasite čia.
4. VšĮ „Nauja kvalifikacija“. Daugiau informacijos rasite čia.
5. A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Daugiau informacijos rasite čia.
6. Inspecta, UAB. Daugiau informacijos rasite čia
7. AB „Kita kompetencija“. Daugiau informacijos rasite čia.
         8. UAB „Elektros tinklo paslaugos“.  Daugiau informacijos rasite čia


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą