2015 m. kovo 4 d., trečiadienis

"Viskas bus gerai..."...


   Antrame Vilniaus miesto savivaldybės mero rinkimų ture rungsis Remigijus Šimašius ir esamas meras Artūras Zuokas.


Artūro Zuoko pristatinėti neverta.


   Tiktai verta pažymėti, kad dėl savo veiklumo jis yra nepriimtinas  Prezidentūrai .............. 


   Nepriimtinas, kaip vienas iš tinkamiausių kandidatų į Prezidentus ir Premjerus .....


Dėl šios priežasties  iš esmės Vilnius  ir yra aukščiausios valdžios ir diskriminuojamas, ir diskredituojamas.


O Liberalų sąjūdžio atstovą Remigijų Šimašių pristatyti ne tikrai verta, o BŪTINA.


Ir štai kodėl.


R. Šimašius teigia -  „Visur, kur dirbau, įstengiau užtikrinti pokyčius, kurie reikalingi ir Vilniaus mieste. Pavyzdžiui, vadovaudamas Teisingumo ministerijai, manau, sugebėjau pasiekti, kad šios institucijos valdymas taptų aiškesnis ir skaidresnis.“


1995–2004 m. Remigijus Šimašius buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto teisės ekspertu bei projektų vadovu,   2006–2008 m. – Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas. 


 Pažymėtina, kad Laisvosios ( iš esmės laukinės) rinkos institutas buvo įsteigtas buvusios sovietinės partokratijos iniciatyva, kaip šeštoji - ekonominė kolona.


O nuo 2008 m. gruodžio 10 d. R. Šimašius buvo  penkioliktosios Vyriausybės teisingumo ministras.


R. Šimašius teigia, kad  vadovaudamas Teisingumo ministerijai jis  sugebėjo pasiekti, kad šios institucijos valdymas taptų aiškesnis ir skaidresnis.


Vargu ar kas pastebėjo kad Teisingumo  ministerijos valdymas tapo „aiškesnis ir skaidresnis“, tačiau   pono Remigijaus –  Teisingumo ministro liberastinės pažiūros į eilinius žmones – vartotojus (pirkėjus, paslaugų naudotojus)  atsiskleidė, kaip sakoma, visu savo gražumu.


 Aiškinti, kad vartotojai, santykiuose su prekių pardavėjais, paslaugų teikėjais yra silpnesnioji pusė, yra savaime suprantama.Todėl LR Konstitucijoje ir yra nustatyta:


Valstybė gina vartotojų interesus.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.Tuo ir turėjo vadovautis valdžios institucijos Teisingumo ministerijos vadovas.


O ką jis padarė ??


Ogi nedelsdamas, pasitelkęs,kaip kad buvo daroma sovietmečiu,  Valstybės ( liaudies) kontrolę panaikino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovus apskrityse.


( Pasinaudojant euro įvedimu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkūrė Regioninės veiklos koordinavimo skyrių, kurio uždaviniai ir funkcijos rodo, kokia žala vartotojų teisių apsaugai buvo tuo metu  padaryta).


Plius prie to R. Šimašius, nesąžiningo verslo atstovų iniciatyva,   paleido į apyvartą sąvokąvartotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis“.


O tas „piktnaudžiavimas“, R. Šimašiaus supratimu,  yra vartotojų, nusipirkusių netinkamą vartojimui prekę, pasinaudojimas teise atgauti pinigus, arba pasikeisti netinkamą prekę į kokybišką.


R. Šimašiaus nuomone tokiu atveju pirkėjai turi kreiptis į garantinį remontą- lygiai taip, kaip kad būdavo sovietmečiu.


Todėl jeigu  pardavėjai  supažindintų  pirkėjus su  jų teisėmis, nustatytomis „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ , kaip sakoma, būtų kone pasaulio pabaiga .... būtų Europa .....Todėl, ypatingai periferijoje, neinformuoti pirkėjai yra pardavėjų mulkinamai ir vargsta su netinkamų prekių garantiniu remontu, užuot atgavę pinigus, ar pasikeitę į tinkamą naudojimui prekę.Tokiu būdu, sumoje, tuometinis Teisingumo ministras Remigijus Šimašius, kaip sakoma, nesąžiningo verslo naudai pamynė LR Konstituciją - "gražino sovietinių laikų dvasią".


Kad viso to Remigijus Šimašius neviešina, yra savaime suprantama.


O koks iš tikro  yra šio kandidato į Vilniaus merus požiūris į vilniečius – vartotojus – jo rinkėjai  tikrai nežino.


Kadangi nežino, o tiktai tiki jo „balalaikomis“ - "Viskas bus gerai", tikėtina kad jie , kaip sakoma,   „ant savo biednų durnų galvų užsitrauks   Dievo koronę ...“

 
   Iš kitos pusės kodėl gi Vilnius turėtų atsilikti nuo Kauno, kur   prieš kurį laiką  miesto meru  buvo tapęs „UBAGŲ KARALIUS“ .....

*******************************************
VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai:

1. pagal kompetenciją organizuoti valstybinės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Utenos, Telšių, Tauragės apskrityse (toliau – apskritys, regionai);


2. pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą regionuose.


Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:


1. pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus bei prašymus dėl Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.


2. konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, regionuose esančių valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo subjektams vartotojų teisių apsaugos klausimais;


3. pagal kompetenciją atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai regionų teismuose bei regionuose esančiose valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose;


4. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su regionuose esančiomis rinkos priežiūros institucijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir vartotojų asociacijomis, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;


5. informuoja regionų gyventojus apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą, vartotojų teisių pažeidimus ir jų gynimo būdus visuomenės informavimo priemonėse, rengia ir įgyvendina švietimo priemones, skirtas vartotojams, verslo subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms vartotojų teisių apsaugos klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais regionuose.


6. analizuoja vartotojų teisių pažeidimus, jų pobūdį, priežastis, teikia ataskaitas ir planus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, prireikus dalyvauja sudarytose darbo grupėse, seminaruose, stažuotėse Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.


7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą bei vartotojų švietimo programą, teikia dėl jų pasiūlymus ir pastabas tam, kad būtų tinkamai parengti ir įgyvendinti šio veiklos plano bei švietimo programos uždaviniai ir priemonės.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą