2017 m. sausio 23 d., pirmadienis

Kuo ankščiau, tuo geriau ...

Koks yra pirmas žingsnis patyrusio  verslininko, pradėjus valdyti,  tarkime, stambų AB-ą, ar UAB-ą ???

Akivaizdus pavyzdys energingas  verslininkas A. Guoga, kuris tapęs Liberalų partijos pirmininku paskelbė, kad atliks partijos finansinės veiklos auditą.

Betgi, kas po to prasidėjo, kaip išsigando šios partijos „bonzos“,  yra pagrindas teigti,  kad  ši partija, kaip sakoma, korumpuota iki ausų.

Kažkas panašaus dedasi ir JAV, kur į valdžią atėjo energingas verslininkas, ir kaip jis nugąsdino taip vadinamą „isteblišmentą“.

Tuo tarpu, po  8 metus trukusio Nobelio Taikos premijos laureato  B. Obamos valdymo,  JAV ekonominė situacija yra ganėtinai grėsminga.

 D. Trampui tai yra akivaizdu, ir jis, kaip ir kiekvienas rimtas verslininkas, pradės ruošti, ir tikėtina, kad  jau  ir turi savo  „biznio planą“ ... ar kaip  tiksliau pavadinti JAV  vidaus    ir užsienio politikos programą.

Savaime suprantama, kad  vidaus ir užsienio politikos viena kitos atžvilgiu turi būti subalansuotos.

Akivaizdu, kad JAV,  prisisteigusi aibę karinių bazių už šalies ribų, bandydama suvaldyti  visą pasaulį,  konkuruodama su Rusija,  kenkia savo  šalies ekonomikai..


Todėl, kaip pažymi eilė užsienio politikos ekspertų, D. Trampas   bandys  normalizuoti santykius su Rusija, ir be abejo taip, kaip jis ir sakė inauguracijos metu – įvertinant tai, kad kiekviena valstybė visų pirma turi teisę  rūpintis savo interesais.

(Savaime suprantama, kad iki šiol buvusios mūsų šalies valdžios iš esmės neturėjo Lietuvos interesus atitinkančios užsienio  politikos - kaip ir sovietmečiu –   LTSR Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas (prezidentas ...) Ir LTSR  Užsienio reikalų ministerija ..........)

Betgi santykių normalizavimas su Rusija – tai išlaidų valstybės gynybai mažinimas, tai   kuklesnis „isteblišmento“ vaišių stalas ...

Štai todėl taip isteriškai JAV „isteblišmentas“ su politine šalava priešakyje   priešinosi D. Trampo atėjimui į valdžią.

Rusija be abejo yra suinteresuota sankcijų dėl Krymo aneksijos panaikinimu.

Betgi šios sankcijos yra tiktai „fygos lapelis“  pridengti JAV ir Europos bejėgiškumą ir dviveidiškumą, nes kas negalima Rusijai – galima Izraeliui.

Akivaizdu, kad santykius su Rusija ankščiau, ar vėliau teks normalizuoti, ir kas paneigs, kad  kuo vėliau, tai dargi ES subyrėjimo sąskaita.

Taigi tuo pačiu ir yra akivaizdu, kad mūsų  buvusių valdžių  ir prezidentės eskaluota rusofobija neturi perspektyvų ir yra žalinga šalies interesams, dargi nusikalstama,  kadangi tuo  rusų tautinę mažumą stumia į Rusijos glėbį.

Todėl Lietuvos piliečių pareiga yra palaikyti valdžios bandymus užmegzti normalius santykius su Rusija,  ir tuo pačiu atpažinti kas yra „penktoji kolona“ , besidangstanti Rusijos nuolatine grėsme.

 Neabejotinai  JAV ir Rusijos santykių pagerėjimą reikia sveikinti, nes tai didina pasaulio saugumą.

Tačiau  didelį nerimą turėtų kelti kai kurių Izraelio politinių jėgų pareiškimas, kad atėjus D. Trampui į valdžia bus galima drąsiai vykdyti palestiniečių žemių aneksiją, atskiriant Judėją nuo Samarijos.


Jeigu JAV ir NATO sėkmingai sutramdė Serbiją, jai bandant atkurti „Didžiąją Serbiją“, tai Izraelio bandymai atkurti „Didįjį Izraelį“  yra tiesiog skatinami ....


Arabų pasaulis su tokia neteisybe niekada nesusitaikys, su visomis iš to pasauliui sekančiomis pasekmėmis.

Taip kad Izraelis pats save, kartu su jį palaikančiomis šalimis stumia pasaulį didelės nelaimės link.

Nacistiniam Izraeliui tai bus jo valstybės sunaikinimas.

Ir kas paneigs, kad tai bus Dievo bausmė jo „išrinktajai tautai“, jeigu ji nesusiprotės, kad visos tautos yra lygiai gerbtinos ir turi vienodas teises.


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą