2017 m. sausio 7 d., šeštadienis

Bus patikrintos LR Konstitucijos nuostatos ....


  Be šilumos tiekėjų,   realizuojančių  ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, yra ir kiti šilumos tiekėjai. 

Jų tarpe nemažai yra tokių, kurie tiekia šilumą keliems daugiabučiams namams.
                
  2007 metų informacija jų buvo 101.

Tačiau viešos informacijos apie juos iš esmės nėra.

Visų pirma nėra informacijos  apie jų šilumos kainas.

Nėra informacijos ir apie jų šildymo ir karšto vandens sistemų stovį ir priežiūrą, nėra informacijos ar įrengti bent jau įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai.

Mūsų praktikoje teko sutikti tokių atvejų, kad įvadinių šilumos apskaitos prietaisų nėra, vartotojams šiluma paskirstoma, kaip sakoma, iš lubų ...   Ryšium su tuo, viešojo intereso tikslu, 
  1. Energetikos ministerija,
  2. Kainų komisija, 
  3. Valstybinė energetikos inspekcija,
  4. Metrologijos inspekcija, 
  5. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 
  6. Savivaldybių asociacija

yra paprašytos sekančios informacijos:

Ø  Informacijos stovio data.
Ø  Šilumos tiekėjo pavadinimas, rajonas, vietovė.
Ø  Šilumos kaina.
Ø  Per metus realizuojamas šilumos kiekis.
Ø  Daugiabučių namų, kuriems tiekiama šiluma, skaičius.
Ø  Ar juose įrengti įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai (Kiek taip, kiek ne).
Ø  Ar juose įrengti šilumos punktai (Kiek taip, kiek ne). .
Ø  Ar prieš šilumos punktus įrengti šilumos ir geriamo vandens apskaitos prietaisai            (Kiek taip, kiek ne).
               

   
Tuo iš esmės bus patikrintos  Konstitucijos nuostatos:

  • Valstybė gina vartotojo interesus.
  • Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą