2017 m. sausio 8 d., sekmadienis

Ko taip išsigando LRT šabesgojai ..??

Kone  tarptautinis  skandalas - aktorė A. Baukutė televizijos laidoje parodė atseit fašistinį "zigą"


Betgi argi taip atrodo fašistinis - hitlerinis "zigas" ?

Taigi Butkutės "zigas" nepanašus į hitlerinį "zigą".

Jis daugiau panašus į olimpiečių saliutą, kurį vaizduoja statula Amsterdame ....

Arba į šias statulas, kurios vaizduoja sveikinimus:


O į hitlerinį "zigą"  daugiau yra panašus šis V. Adamkaus, vermachto savanorio,  žestas:


                                      
O kas paneigs šio Prezidentės žesto panašumą:

Taigi šabesgojų fantazijai galimybės yra neribotos              ...


O dabar šiek tiek istorijos.


1892 metais amerikiečių  Kolumbo dienos šventėje rašytojas Edvardas Bellami  pasiūlė pagerbti JAV valstybinės vėliavos pakėlimą žestu: dešinė ranka pakeliama į viršų ir nukreipiama į vėliavos pusę (Bellami saliutas)..


Beje 1942 metais JAV Bellami saliutas buvo uždraustas .....Aplamai tai dešinės rankos pakėlimas sveikinant yra visiškai natūralus, prigimtinis žestas.

Nes negi šiuos krepšinio sirgalius, kurie pakėlė tik vieną ranką,  galima pavadinti fašistais ????


Beje kažkurioje tai Europos šalyje policijos šabesgojai už vienos rankos pakėlimą mūsų sirgalių griežtai nubaudė ....


Taigi yra, kaip yra, visose šalyse  šabesgojai tokie patys,  nes tai tokia jau yra jų prigimtis, tokia jų nuolatinė baimė iššaukta gilaus nepilnavertiškumo komplekso .....

 Beje dargi sovietiniais laikas valdžia leido statyti tokias Lenino statulas:Taigi sumoje gili užuojauta įvairaus plauko, kaip sakoma, šabesgojams ...

Tiktai yra labai blogai, kada jie įgauna kokią nors valdžią.

Nes yra tokia rusų patarlė - "Самое страшное в мире, это дураки с инициативой"..

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą