2017 m. sausio 24 d., antradienis

Ar galima nugalėti korupciją ???

Visiškai korupcijos, kaip ir kitų nusikalstamų veikų, nugalėti neįmanoma.
 Kastytis Braziulis,
2017 SAUSIO 23, 
Ar Galima pažeisti Įstatymus kovojant prieš Korupciją ????

Kaip kovoti su politikų, valdininkų korupcija, norint ją nugalėti? 
Kur turi būti nubrėžta riba?

Variantai:

Griežtai laikantis įstatymų, kurie neprieštarauja mūsų Konstitucijai, nes tik įstatymai yra aukščiau visų korupcininkų ir valdžių, nes jei nesilaikysi įstatymų, tai pats kovotojas taps korupcininku;

Suteikti teisėsaugos pareigūnams ypatingas teises kovai su korupcija: fiziškai sekti visus valdininkus, politikus, klausytis jų pokalbių telefonu, stebėti jų veiklą internete, darbe, namuose, kištis į jų gyvenimus ir nurodinėti jiems Kaip ir 

Kokius sprendimus jie turi priiminėti;

Suteikti teisėsaugos pareigūnams ypatingas teises, kurios aprašytos aukščiau, ir teisę mėtyti korupcininkus iš malūnsparnio arba bausti juos, taip kaip buvo proletariato diktatūros laikais, tiesiog gatvėje, jų darbo kabinete, valstybės įstaigos koridoriuose ar tiesiog tualete.

Mano giliu įsitikinimu, neteisinga kova su korupcija (ypatingų galių suteikimas teisėsaugai, pažeidžiant įstatymus, pagrindines žmogaus teises) gimdo naujus korupcininkus kovotojų ir jų valdytojų gretose. 

Rezultate gaunasi taip, kad tarpusavyje pradeda kovoti korupcininkai.

 Jie kovoja ne prieš korupciją, o dėl vietos prie „lovio“: įtakos sprendimų priėmimo, finansinių srautų kontrolės, įtakos teisėsaugai, žiniasklaidai, teismams.

Korupciją galima nugalėti tik griežtai, nešališkai ir be dvigubų standartų vadovaujantis teisingais įstatymais.

 Kartais, ne kartais, o dažnai, įstatymai būna korupciniai, sąmoningai „nupiešti“, kad būtų galima vogti. 

Taigi vadovautis reikėtų tik teisingais įstatymais, o tokie įstatymai yra tie, kurie neprieštarauja mūsų Konstitucijai.

Išvada – korupcijos nugalėti neįmanoma, nes kur rasi tiek daug žmonių, kurie kurtų skaidrius, aiškius ir suprantamus bei nukreiptus prieš korupciją įstatymus ir jais vadovautųsi ir kurie sąžiningai kovotų prieš korupciją. 

Kur rasi tiek daug žmonių? 

Niekur. 

Tokių žmonių paprasčiausiai nėra. 

Tokia yra tikrovė ir tai reikia priimti kaip aksiomą.
*************************************
Aš, Kastytis Braziulis, esu įgijęs aukštąjį teisinį, ekonominį, kontržvalgybinį bei inžinierinį išsilavinimą. Visa mano darbinė veikla yra susijusi su saugumo problemomis: ilgą laiką LR Valstybės saugumo departamente  buvau atsakingas už grėsmių identifikavimą ir jų neutralizavimą bei užkardymą energetikos,  finansų-kredito bei transporto sektoriuose; eilę metų dirbau valstybės paslapčių apsaugos srityje.
Pastaruosius dešimt metų – iki šiol –  dirbu  privačiame sektoriuje, teikiu su verslo saugumu susijusias paslaugas: konkurencinė žvalgyba, konfidencialios informacijos apsauga, vagysčių prevencija ir tyrimai, konsultacijos, mokymai.
„Darbas valstybiniame ir privačiame sektoriuje išugdė objektyvų ir neiškreiptą požiūrį į vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus valstybėje.“Kontaktai
Mob. tel. +370 60
iulisk@gmail.com
Ukmergės g. 298 A- 39, Vilnius4 03710 

braziulisk@gmail.com 
Ukmergės g. 298 A- 39, Vilniu
sKomentarų nėra:

Rašyti komentarą