2017 m. sausio 25 d., trečiadienis

Lietuvos Respublikos vardu ..... teismo nutartis neskundžiama .... AMEN ....


Penkis metus tęsęsis teismų maratonas baigėsi šilumos vartotojų pergale –  2015/12/16  skelbė energetikos ekspertas Bronius Cicėnas.

Kodėl jis taip džiūgavo  ??

Mat jis kartu su Juozu Imbrasu apskundė Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kad ji neteisingai nustatė šilumos ir centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

Galutinę  Broniaus Cicėno pergalę 2017 metų sausio 3 dieną paskelbė     Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų  kolegija, kuri  n u t a r ė :

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

Tokiu būdu buvo įteisintas Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimas panaikinti Kainų komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 03-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija““; ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai paruošto karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir jas patvirtinti naujai priimtais nutarimais.


Betgi tokios paslaugos, kaip centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas UAB ,,Vilniaus energija“  nevykdo, karštas vanduo ruošiamas pastatų šilumos punktuose, kuriuos šilumos tiekėjui Šilumos ūkio įstatymas draudžia eksploatuoti.

Tokiu būdu du  teismai įpareigojo Kainų komisiją patvirtinti akivaizdžiai neteikiamos paslaugos kainas.

 Tokiu būdu jau ir  Teismai  įsitraukė į „Valstybinio reketo“  veiklą .....

Betgi LR Konstitucija nustato:

109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.
Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.
Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu
.

Todėl abiejų gerbiamų teismų bus maloniai paprašyta, kokiu gi įstatymu, kokia gi logika, kokiais principais  vadovaujantis Lietuvos Respublikos vardu buvo įteisintas „Valstybinis reketas“.

Vienkart išdrįsime paprašyti ir nuasmenintos informacijos – ar „Valstybinio reketo“ įteisinime kartais nedalyvavo teisėjai, gyvenantys daugiabučiuose namuose .......

O visai nesenai su JAV buvo pasirašyta jos karinių bazių steigimo Lietuvoje sutartis, ką draudžia LR Konstitucija ...


Todėl du Seimo teisinės minties gigantai bus paklausti nuomonės, kaip visa tai derinasi su jų propaguojamos teisinės valstybės samprata ...


Na o eksperto Broniaus Cicėno ramybės geriau netrikdyti - jis tikrai nusipelnė   ilsėtis ant laurų ramybėje .....AMEN ...

Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, po nesveikas smegenų lasteles ko gero  turėtų klaidžioti abejonės, ar sumoje šie abiejų teismų sprendimai yra iš esmės teisėti. 

O   tie eksperto žadėti vartotojams 100  milijonų eurų yra tiek kainuojantis muilo burbulas ...

Betgi kas gi iš tų abejonių, nes "Nutartis neskundžiama" - AMEN .....
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą