2017 m. sausio 21 d., šeštadienis

Didžiausias pavojus pasaulio saugumui ....
Pagaliau JAV turi naują Prezidentą, iš pažiūros energija trykštantį..

 Betgi labai daug kam jis nepatinka, tiek pas mus, tiek JAV, tiek pasaulyje.


     Betgi argi neteisus yra naujas  JAV prezidentas, sakydamas, kad kiekviena šalis visų pirma turi pasirūpinti savo interesais ir savo žmonėmis.

O kaip gi yra pas mus ???


Argi bent viena valdžia iki šiol rūpinosi mūsų šalies interesais, jos žmonėmis ??


Jeigu būtų TAIP, tada nebūtų tokios emigracijos, ir į Lenkiją mūsų žmonės tikrai  nevažiuotų apsipirkti.


Tačiau vos tik Seimas pabandė normalizuoti santykius su Rusija, kas yra gyvybinis mūsų šalies interesas, tuojau paaiškėjo kas yra penktoji kolona ................


 Kaip ten bebūtų, JAV prezidentas  yra visiškai teisus, tvirtindamas, kad NATO yra atgyvena.


Betgi, pavyzdžiui koks gi NATO narys yra Turkija: valstybė okupuojanti Kipro šiaurinę dalį, vykdanti kurdų tautos genocidą, nuosekliai artėjanti prie totalinės diktatūros, su totaliniais žmogaus teisių pažeidimais, esanti itin tampriuose, dalykiniuose, sutartiniuose santykiuose su Rusija.


Ir argi agresijos prieš kurią nors NATO šalį atveju, tokios sudėties NATO gali būti veiksminga?


Betgi apie tai visiška tyla ....nors  NATO   su tokia sutartimi  faktiškai yra neveiksminga ...

Tuo tarpu Trampo inauguracijos metu taip ir liko žiniasklaidos  iš esmės neįvertinta viena itin reikšminga detalė.


Prezidentą Trampą palaimino 77 -metų amžiaus Vizentalio centro įkūrėjas rabinas – ortodoksas Marvinas Chieras:


„Aukščiausiasis, laimink prezidentą Donaldą Trampą mūsų šalies ir mūsų didžiosios tautos valdymui.

Laimink visus mūsų sąjungininkus visame pasaulyje, kurie palaiko mūsų įsitikinimus.


Bet, mus vedant, reikia prisiminti Švento rašto išmintingus žodžius: „Kas gali gyventi ant švento Tavo kalno?


Tas, kuris gyvena teisybėje ir kalba tiesą.“
Palaiminimo pabaigoje rabinas du kartus pacitavo garsiąją psalmę:


Sėdėjom mes prie Babilono upių ir verkėme prisimindami Sioną“ 


 „ Jeigu užmiršiu tave, Jeruzale, tegu nudžiūva mano ranka“ ....


Suprask, jeigu prezidentas Trampas nesirūpins Izraeliu, jam nudžius ranka ....


Tokiu būdu,   žydų - ortodoksų rabinas JAV prezidentą palaimino pirmas ...


Protestantų pastorius antras, katalikų kunigas trečias....


Tuo tarpu JAV:


Protestantų ~160 milijonų.

Katalikų ~ 70 milijonų.
Musulmonų ~9 milijonai.
Žydų ~ 2 milijonus.

O JAV Kongresas susideda iš 535 narių.


Žydų jame 29, iš jų 27 demokratai... ir tik vienas respublikonas ...


Taigi statistika tokia, o yra, kaip yra .... keturis metus JAV valdys  žydai ......


 Tarkime, kad tai būtų dargi labai gerai, tačiau  tokiu atveju JAV ir toliau rems Izraelį.


O kas gi per valstybė yra tas Izraelis ??


Tai valstybė, kurioje sukaupta visa nusikaltimų gama:  • Etninis valymas,
  • Genocidas,
  • Okupacija, 
  • Aneksija,
  • Nacistinė religija.
  • Neramumų aplinkinėse arabų valstybės organizavimas ir kurstymas.

   Štai tokią valstybę remia JAV, tai šios valstybės interesų labui JAV sugriovė Irako valstybę ir tuo pačiu sudarė sąlygas atsirasti Islamo valstybei, štai tokiai valstybei leidžiama turėti atominį ginklą.


  Vis tik Izraelio veiksmų, kuriant žydų gyvenvietes okupuotoje palestiniečių teritorijoje, pasmerkimas JTO rodo, kad pasaulis pagaliau pradeda suvokti, kad šiuo metu didžiausias pavojus pasaulio saugumui yra ne islamas, ne Rusija, o Izraelis ir  jį palaikantys sionistai visame pasaulyje.


Taip vadinamas "islamistų terorizmas"  tėra blogio  valstybės  Izraelio nebaudžiamo nusikalstamo elgesio pasekmė.


O sveiko proto logika, ir sisteminis kompleksinis situacijos vertinimas,  sako, kad norint pašalinti pasekmes, reikia pradėti nuo priežasčių  ...


Taigi jeigu Trampas JAV ambasadą perkels iš Telavivo į Jeruzalę, tada  tai, kas prasidės Artimuosiuose rytuose ir Europoje, tikrai mažai nepasirodys ...


Tiktai apie visa tai tradicinė  tyla ..... nes, savaime suprantama, kas ką valdo ....


Tokiu atveju rusai sako, kad kol žaibas  netrenks, mužikas nepasijudins ...


Na ir, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekad ....


*********************************************

P.S.

D. Trampo duktė Ivanka perėjo į judaizmą ir ištekėjo už žydo - ortodokso.

O taip musulmonai reagavo į Barako Obamos kalbą  jo inauguracijos metu.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą