2017 m. sausio 30 d., pirmadienis

Apie moralę geriau patylėti ...Nužudytas mažas vaikas.

Valdžia sujudusi, žmonės piktinasi valdžios neveiklumu.

Dargi Jos Kilnybė šį įvykį  pastebėjo .....

Tikėkimės, kad valdžia imsis daugiau ar mažiau veiksmingų priemonių.

Betgi labai tikėtina, kad patėvis žiauriai sumušęs vaikelį yra policijos informatorius.

O jeigu jau situaciją vertinti iš esmės, tai, kas paneigs, sovietmečiu tokio smurto  prieš vaikus ir aplamai tokio nusikalstamumo nebuvo.

Kas gi atsitiko, kad taip nutiko ??

O kurgi priežastis ???

Turime sutikti, kad atgavę nepriklausomybę iš valstybinio kapitalizmo ir feodalizmo patekome į laukinį kapitalizmą.

Tai dar būtų pusė bėdos, kaip sakoma.

Didžiausia bėda, kad patekome į nežaboto liberazmo terpę,   nebeliko nieko švento, nieko neliečiamo.

Geriausias įrodymas tuo metu klestėjęs „Radijo šou“, jei kas dar jį prisimena.

Pilietiškai, tautiškai nusiteikusią visuomenės dalį nustelbė liaudis, kuri atidavė valdžią kosmopolitams, liberastams, penktajai kolonai.

Lietuviai, kurie  Sovietų sąjungoje buvo gerbiami, pasidarė girtuoklių, savižudžių, žydšaudžių tauta ...

O šeima pasidarė jau nebe sveikos visuomenės lastelė, o atgyvena.

Na ir kokioje gi šeimoje gyveno nekaltas vaikutis su  motina ??

Ne santuokoje, su sugulovu, kurį žiniasklaida vadino tai motinos draugu, tai vaiko patėviu ....

Taigi  patekome į Europos sąjungą, kuri mums užtikrino geresnį gyvenimą, nors galėjo būti žymiai geriau, jei ne liaudies išrenkama iki ausų korumpuota valdžia.

Geresnį gyvenimą užtikrino, bet kiek moralinio blogio užpylė, ir svarbiausia, kad su juo nebegalima tinkamai kovoti, nes matote reikia gerbti žmogaus teises ...

būdu ir tenka kovoti su pasekmėmis, visiškai nepajudinant priežasčių ...

Ir nieko geresnio ateityje nesišvies, jeigu penktajai kolonai pavyks suardyti valstiečių vienybę.

O pradžia jau padaryta.

Vienas valstiečių frakcijos narys suteikė sau malonumą viešai, kaip sakoma,išsivemti“ ant buvusių kolegų .....

Iš pirmo žvilgsnio, vertinant iš elementaraus padorumo pozicijų, toks poelgi turėtų atrodyti nepadorus.

Betgi pasirodo, kad šis seimūnas yra žurnalistas ........  


Kas iš kart verčia prisiminti  poną Viktorą, ir jo šmaikštų  terminą -  „žurnaliūgos ....

Taigi apie moralę geriau patylėti ....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą