2017 m. sausio 12 d., ketvirtadienis

Išvarę prancūzų firmą balandžio mėnesį jau galėsime ramiai miegoti .....................

 


Vilniaus energija pranešė:

Informacija klientams dėl techninės klaidos gruodžio mėn. sąskaitoje


2017-01-12

Informuojame, kad gruodžio mėnesio sąskaitoje už UAB „Vilniaus energija“ paslaugas esančiose sumos išskaidymo eilutėse („Kompensacija už kurą“, „Iš viso už kurą“ ir „UAB „Vilniaus energija“ dalis kainoje“) įsivėlė techninė klaida. Labai atsiprašome už tai.

Norime užtikrinti, kad šilumos kiekiai ir galutinės sumos yra korektiškos ir teisingos, nes yra generuojamos automatinių sistemų be žmogaus įsikišimo.

Dar kartą klientų atsiprašome už galimus nepatogumus. Norėdami sužinoti, kokie minėtose eilutėse pateikti dydžiai turėjo būti nurodyti sąskaitose, prašome skambinti telefonu 1899 arba kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.


------------------------ 

Betgi šios informacijos galėjo ir nebūti, nes teisės aktais nustatytoje formoje jos nėra.

Taigi Vilniaus šilumos tiekėjas,  savo iniciatyva, kaip sakoma, ant savo durnos galvos susikūrė sau problemą ir dabar turi atsiprašinėti.

Taigi kovo mėnesį pagaliau force majore pasieks savo  tikslą - prancūzų firma, garsi visame pasaulyje, apdergta Lietuvoje, pavyzdingai sutvarkiusi Vilniaus šilumos ūkį, kuris yra pasaulinio lygio, perduos šilumos ūkį savivaldybės žinion, tikslu užtikrinti šalies energetinį saugumą.

 Todėl  į Lietuvą, kurios politikai ir   žiniasklaida gąsdina visą pasaulį Rusijos agresija mūsų šalies atžvilgiu,  pradės plūste plūsti užsienio valstybių investicijos.

O Prancūzija,  Rusijos agresijos atveju, atsidėkodama už patyčias iš jos firmos, už jos išvarymą,  nelaukdama NATO valstybių sprendimo, pati pirma,  nedelsdama nė minutės, atskubės mūsų ginti ...

Vienkart tenka  užjausti tas jėgas, kurias taip skriaudė Vilniaus energija neduodama otkatų, 

ypatingai tas, iš kurių taip ir nebuvo nupirkti "kalakutai" po 1 milijoną litų ....

Jeigu kas mano kitaip, tai, kas paneigs, kad jis  yra liaudies priešas, Rusijos agentas, penktoji kolona, runkelis, vatnikas ir pan.

Taigi ... taigi .... 

Betgi, kaip sako lietuvių liaudies patarlė - "Pradžia darbą moko, pabaiga vainikuoja ..." ..

Taigi to ir  tenka palinkėti UAB Vilniaus šilumos tinklams, kurie taps Vilniaus šilumos tiekėju, kurių veiklą atidžiai stebi ir reguliuoja sostinės savivaldybės konservatoriai ...

                                                    -------
P.s.

    Taigi balandžio mėnesį jau galėsime ramiai miegoti:
  • šilumos tiekėjas jau nebekaitalios per atstumą pastatų šilumos apskaitos prietaisų parodymų, 
  • nebereguliuos per atstumą  šilumos punktų tikslu padidinti šilumos sunaudojimą, 
  • nebepažeidinės Kainų komisijos "dekretų"  pirkdamas pigesnį biokurą, 
  • nebelobs iš 9% PVM, kaip teigia Premjeras.
  • mus saugos "teisinė valstybė" ...
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą