2017 m. kovo 3 d., penktadienis

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTOVyriausybės kanceliarijai               2017.03.03  Nr. 3
    
                         
DĖL   VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTOSusipažinus su   Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projektu teikiame šias pastabas:

I. Dėl vietinės savivaldos

Vietinės savivaldos Lietuvoje iš esmės nėra, nes nėra  žemiausio jos lygio -  seniūnijų - savivaldos.

Tuo tarpu vietinė savivalda (valsčių, seniūnijų, gyvenviečių, ir pan.) yra Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje,
Latvijoje, Estijoje ....................

Vyriausybės programoje yra tik nedrąsiai nustatyta:

71.12. analizuosime seniūnų rinkimų įteisinimo galimybę, derindami tai su bendra valstybės valdymo reforma ir siekdami, kad tokia reforma mažintų biurokratiją ir valstybės valdymo išlaidas.

Tuo tarpu Plane mums ir to nepavyko surasti ........nors  vien seniūnų rinkimai tai dar ne vietinė savivalda.

II. Dėl nusikaltimų prevencijos ir visuomenės saugumo

Nusikaltimų prevencija Plane visiškai nepaminėta, kaip ir Policijos reforma, kurios tikslas buvo sunaikinti nusikaltimų prevenciją ir užtikrinti visuomenės nesaugumą.

Nevertėtų aiškinti,  kas yra  tik operatyvus reagavimas  į  padarytus nusikaltimus, į smurtą prieš vaikus, visiškai  nesiimant priemonių tam užbėgti už akių.

Nevertėtų aiškinti, kad vietinė savivalda, nusikaltimų prevencija, visuomenės fizinio ir turtino saugumo užtikrinimas yra valstybės stabilumo pagrindas.

Deja yra kaip yra, ir būsime dėkingi, jeigu gausime konkretų atsakymą, kodėl visa tai Vyriausybei visiškai  nerūpi.

III. Dėl energijos efektyvumo didinimo

Nežiūrint to, kad šiuo metu daugiabučių namų renovacijai taikomas JESICA modelis yra korupcinis ir dargi tuo pačiu nusikalstamas,  ESCO modeliui, plačiai taikomam ES valstybėse,  plane   vietos neatsirado ...

Ryšium su tuo būsime dėkingi jeigu gausime informaciją kieno interesus tenkinant ESCO modelis netaikomas daugiabučių namų renovacijai.

IV. Žemės reformos užbaigimas

 
   Kaip matome žemės grąžinimo proceso užbaigimas nustatytas 2019 m. III ketvirtis,  vykdytojas Žemės ūkio ministerija, tačiau  jis randas punkte: Darbas 3.5.2. Regionų savivaldos valdymo tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus.

Tarkime tai neesminis dalykas, tačiau mums kyla  didelės abejonės  dėl Žemės reformos vykdymo kokybės ir tikslų.

   Praeitos kadencijos Seimo Kaimo reikalų komitetas pažymėjo, kad   tūkstančiams  savininkų žemės nuosavybė grąžinta nenustačius servitutų gretimuose žemės sklypuose ( pateikimas  į žemės sklypą per gretimus žemės sklypus).

   Vienkart Komitetas kažkodėl tai  visiškai ignoravo informaciją, kad egzistuoja aibė žemės grąžinimo dokumentų su laikinais žemės sklypo planais, atlikus tik preliminarinius matavimus.

  Todėl būsime dėkingi už pateiktą informaciją,  kokį žemės grąžinimo procesą planuojam baigti 2009 metų III ketvirtį:

Ø  Ar su laikinais žemės planais, be servitutų.
Ø  Ar su  tokiais žemės dokumentais (geodeziniai matavimai ir kt. ), kaip ir dera ES valstybei.

                                                    
                           Prezidentas                   Antanas Miškinis
                                 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą