2017 m. kovo 14 d., antradienis

Ar Vilniaus apygardos prokuratūra yra kompetetinga .vadovauti ikiteisminiam tyrimui ......
Dėl mirčių nuo legioneliozės daugiabučiuose namuose   Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją ir    nusprendė  organizuoti skubią karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją, temperatūrą pakeliant ne mažiau kaip iki 65 laipsnių trijuose Vilniaus daugiabučiuose namuose.


Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui patvirtinus susirgimo ir mirties nuo legioneliozės atvejus Vilniuje, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (Baudžiamojo kodekso 132 str.).

132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas
1. Tas, kas dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui,
baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas dėl neatsargumo atėmė gyvybę dviem ar daugiau žmonių,
baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles,
baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
4. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

  Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba, tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai. 

Atrodytų, kad, kaip sakydavo A.M.B. „vsio zakonno“, tačiau ar taip jau ir yra.

Nes:

  • 1.       Vilniaus miesto savivaldybė sutinka, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatytų visam miestui vieną centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.
  • 2.       UAB ,,Vilniaus energija“  su šilumos vartotojais sudaro centralizuotai paruošto kompleksinio  produkto karšto vandens pirkimo –  pardavimo sutartis.
  • 3.       Šilumos vartotojai moka kompleksinio produkto centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainą.
  • 4.       Vilniaus apygardos prokuratūra palaiko Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kad centralizuotai paruošto karšto vandens kaina viena  visam Vilniui  nustatoma teisėtai.


 Iš to, jeigu vadovautis sveiko proto logika, seka, kad Vilniaus šilumos vartotojams UAB ,,Vilniaus energija“  kompleksinį produktą karštą vandenį tiekia:
arba atvira šildymo sistema,
arba centralizuotai paruošto karšto vandens lauko tinklai
s.
Taigi ir karšto vandens temperatūra daugiabučiuose namuose turėtų  priklausyti tik nuo UAB ,,Vilniaus energija“ , nes  tik ji tokiu atveju gali atlikti terminę dezinfekciją daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemose.

Betgi pagal Vilniaus savivaldybės paskelbtą informaciją   terminės dezinfekcijos  procedūrose UAB ,,Vilniaus energija“  nedalyvauja ....

Tai kaip gi yra iš tikro ??

O iš tikro yra taip, kad daugiabučiuose namuose karštas vanduo ruošiamas jų individualiuose šilumos punktuose, o centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nevyksta.

Betgi UAB ,,Vilniaus energija“  su šilumos tiekėjais sudaro  Karšto vandens vartojimo pirkimo -pardavimo sutartis:


O Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, kurios teisėtumą palaiko Vilniaus apygardos prokuratūra ir  Vilniaus savivaldybė.

Todėl,  vadovaujantis sveiko proto logika, ir kyla visiškai pagrįstos abejonės dėl Vilniaus apygardos prokuratūros kompetencijos vadovauti ikiteisminiam tyrimui.

O kas liečia Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybą, tai  tyrimą turi atlikti pareigūnai, kurie negyvena daugiabučiuose namuose, nes priešingu atveju jie moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį – t.y. visiškai neturi supratimo apie karšto vandens ruošimą daugiabučiuose namuose.

Tokiu būdu generalinis prokuroras ir generalinis policijos komisaras yra prašomi šią informaciją labai atsakingai ir profesionaliai įvertinti.


Vienkart Teisingumo ministerija, kurios veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką  vartotojų teisių apsaugos srityje   ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą, irgi prašoma itin atsakingai įvertinti aukščiau pateiktą informaciją.

Nuošalėje neturėtų likti ir Seimo pirmininkas su Premjeru - skubos tvarka teikti Seimui svarstyti Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymo projektą, pareikšti nepasitikėjimą Valstybinės kainų ir energetikos komisijos vadovybe.

Na o iš Prezidentūros tikėtis konkrečių veiksmų yra visiškai beviltiška ....... nes jai visai ne tas rūpi ......


.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą