2017 m. kovo 16 d., ketvirtadienis

Dėl masinės psichozės Vilniaus mieste   Kaip žinome Vilniuje  yra sukelta masinė psichozė dėl legioneliozės, nes Ekstremalių situacijų komisija Operacijų centro pasiūlymu  nusprendė įpareigoti visų miesto pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų  prižiūrėtojus ir valdytojus bei savininkus visuose miesto pastatuose – ne tik daugiabučiuose gyvenamuose namuose, bet ir ugdymo, globos, gydymo įstaigose (išskyrus individualius namus), – prevenciškai  atlikti karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją.

 Dezinfekcija  palaipsniui bus atliekama  visuose pastatuose nuo kovo 16 iki 23 dienos. 

 Tuo tarpu

  nustato:

4. Legioneliozės užkrato dezinfekciją atlieka šiai veiklai licencijuoti juridiniai asmenys, turintys licenciją užsiimti privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla.

Betgi tokių asmenų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų tarpe, mūsų turima informacija, NĖRA.

Operacijų centrui    vadovauja  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos   Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyrius vedėjas Raimondas Vaidginas, kuriam šis Rekomendacijų reikalavimas, o taip pat ir kiti ( kada turėtų būti atliekama karšto vandens sistemų dezinfekcija)   turėtų būti žinomi.


Ryšium su tuo  Generalinė ir Vilniaus apygardos prokuratūros, Sveikatos apsaugos ministerija yra paprašytos skubiai įvertinti šią informaciją ir veikti pagal savo kompetenciją.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą