2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

Dėmesio - Vilniaus apygardos prokuratūra pagaliau sulaukė naujo vadovoWWW.prokuraturos.lt  2017 03 20 pranešė:


Vilniaus apygardos prokuratūrai nuo šiandien vadovauja Justas Laucius


Šiandien Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru pradeda dirbti Justas Laucius. 

Tarnybą prokuratūroje J. Laucius pradėjo 1993 metais, dar besimokydamas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 

Iki  1996 m. jis dirbo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Nusikaltimų asmeniui tyrimo skyriaus tardytoju, vėliau - šio skyriaus prokuroru.

 Nuo 1998 m. Justas Laucius dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padaliniuose: iki 2003 m. dirbo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroru, nuo 2003 m. iki šiol Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroru. 
Prokuroras J. Laucius yra tyręs ir palaikęs valstybinį kaltinimą daugelyje rezonansinių bylų.

 Tarp jų –  organizuotų nusikalstamų susivienijimų, sukurtų nužudymams, turto prievartavimui, cigarečių kontrabandai bylas, už korupcinius nusikaltimus nuteistų Lazdijų, Panevėžio, Biržų apylinkių teismų pirmininkų, Panevėžio ir Kauno apygardų teismų teisėjų  bei  korupciniais nusikaltimais kaltinamų prokurorų bylas, vadovavo tyrimui šnipinėjimo byloje.

Prieš tapdamas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru, J. Laucius atliko ir vadovavo keliems didelės apimties rezonansiniams tyrimams. Generalinio prokuroro sprendimu, organizuoti ir kontroliuoti šiuos ikiteisminius tyrimus ir  toliau pavesta  prokurorui Justui Lauciui.
------------------------------------------------

Verta pažymėti, kad prokuroras  nesėkmingai tyrė VSD pulkininko V. Pociaus nužudymo bylą. o taip pat kaltino E. Kusaitę rengiantis atlikti teroro aktą strateginiame objekte (Rusijoje,  Čečėnijoje ...), buvo tuo tikslu nuvykęs į Maskvą ....

Mums yra nežinoma, ar prokuroras gyvena daugiabučiame name, kur įrengtas šilumos punktas ir moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  mokestį.

Tačiau šiaip ar taip jam teks nuo pat pirmų darbo dienų su tuo susidurti, nes Vilniaus apygardos prokuratūrai yra pavesta vadovauti tyrimui  bylos dėl mirčių nuo legioneliozės.

(Kadangi oficialiai Vilniuje yra trys karšto vandens tiekėjai, kurie sutartimis yra įsipareigoję tiekti higienos normų nustatytų parametrų kompleksinį produktą karštą vandenį, o terminė  dezinfekcija pavedama pastatų karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, kurie beje neturi tam licencijų.......)


   Ryšium su tuo Vilniaus apygardos prokuratūrai yra pasiūlyta nusišalinti nuo šio tyrimo, kadangi net keturis kartus ji patvirtino, kad iš esmės neteikiama ir fiziškai negalima paslauga  yra teikiama ...

    Naujam Vilniaus apygardos prokuratūros vadovui  bus  apie tai priminta, ir vienkart paprašyta  iškelti baudžiamąją bylą Vilniaus savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijai už akivaizdžiai savo įgaliojimų viršijimą, kas sukėlė masinę psichozę visoje šalyje, bei tuo pačiu už nepateisinamų nuostolių šilumos vartotojams sukėlimą, betikslį geriamo vandens nuleidimą į kanalizaciją.

   Tokiu būdu bus įsitikinta, ar su Prezidentūros žinia paskirtas Vilniaus apygardos prokuroras yra pajėgus apginti viešąjį interesą, ar NE..


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą