2017 m. kovo 28 d., antradienis

Mes neprieštarautume, jeigu kas nors pasakytų, kad šioje vietoje ponas vicemeras ....Vilniaus vicemeras konservatorius  Valdas Benkunskas  savo interneto svetainėje    kovo 22 dieną patalpino straipsnį:Sostinės savivaldybė siūlo skirti maksimalias baudas trims daugiabučių valdytojams (UAB „Adminsta”, UAB „Žirmūnų būstas“ ir 830-oji DNSB), kurie savo prižiūrimuose daugiabučiuose (Tuskulėnų g. 5, Ladygos. g 3, Architektų g. 79) neužtikrino tinkamos karšto vandens sistemų priežiūros.

Savivaldybė atliko valdytojų veiklos tyrimą – kaip šių trijų namų karšto vandens sistemų prižiūrėtojai atlieka jiems priskirtas funkcijas, kaip užtikrina teisės aktuose reikalaujamą karšto vandens temperatūrą.

Tyrimas parodė, kad prižiūrėtojai netinkamai vykdė savo tiesiogines pareigas, valdytojai nekontroliavo prižiūrėtojų veiksmų ir pažeidė Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. nuostatas: neatliko ar netinkamai atliko jiems teisės aktuose nustatytas valdymo pareigas, o tai užtraukia baudą nuo 100 iki 300 eurų.

„Akivaizdu, kad daugiabučių namų administratoriai netinkamai vykdė savo prievolę ir neužtikrino higienos normų reikalavimų ir toks jų aplaidumas privedė prie didelės nelaimės. 

Savivaldybė pritaikys griežčiausią galimą sankciją – skirs maksimalią baudą, deja, ji siekia iki 300 eurų. 

Teisės aktuose numatytos sankcijos tikrai nėra pakankamos ir labiau simbolinės.

 Mūsų tikslas – kad už tokius nusižengimus savivaldybė galėtų išbraukti administratorių iš sąrašo ir jis nebegalėtų tuo verstis“,
 sakė mero pavaduotojas Valdas Benkunskas.

 Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus savivaldybė negali išbraukti nusižengusių administratorių iš sąrašo, kol šie turi bent vieną administruojamą namą.
                                                          -----------------------------
O 2016 metų spalio 28  dieną ponas Valdas patalpino straipsnį

kuriame rašo:

Sostinės savivaldybės įmonė UAB „Grinda“ atnaujina teikiamas paslaugas – prižiūrės ne tik Vilniaus gatves, bet ir pastatus: administruos ir atliks jų techninę priežiūrą už viešąjį interesą atitinkančią kainą.  

Savivaldybės kontroliuojama bendrovė suinteresuota skaidriai efektyviai ir taupiai valdyti kiekvieno savivaldybės namo šilumos ūkį, mažinti pastato išlaikymo sąnaudas.

Šiandien sostinės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas UAB „Grinda“  paslaugų maksimalus tarifas, ir nuo šiol bendrovė galės konkurencingai dalyvauti viešuose konkursuose su kitais komerciniais paslaugų teikėjais. „Grindai“ tai nėra visiškai nauja veiklos sritis, įmonė pastatų priežiūra rūpinosi dar iki 2011 metų.
                                                    -------------------------

 Ryšium su tuo   Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai   kreipėsi dėl šio klausimo į Konkurencijos tarybą.

  „Šiuo atveju bus žlugdomos smulkiosios administravimo įmonės, dėl ko gyventojams neabejotinai brangs būsto priežiūros paslaugos.

Vilniaus savivaldybės siekis leisti savo įmonei administruoti namus galimai tėra bandymas proteguoti savus kadrus į atsakingus postus.

Tikėtina, kad savivaldybės įmonė nori teikti daugiabučių administravimo paslaugas tik tam, kad vėliau būtų privatizuota“,

– teigia Būsto rūmų prezidentas  J. Antanaitis

Nesiimsime spręsti kas teisus, tačiau tenka pažymėti, kad vicemero požiūris į prancūzų investitorių atitinka „Lenino požiūriui į buržuaziją“ .....

O Vilniaus savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos sukelta masinė psichozė dėl legioneliozės, kaip sakoma, įsirašo į „Grindos“ protegavimo planą.

Mes kol kas neturime komisijos, kuri tyrė  trijų daugiabučių namų administratorių veiklą, išvadų, ir kai tik jas gausime, tuojau pat paviešinsime.

Betgi yra kaip yra ... o kaip yra,  ponas vicemeras neabejotinai  žino:

  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilniaus šilumos tiekėjui nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

  • Šilumos tiekėjas, atlikdamas centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjo funkcijas daugiabučių namų butuose įrenginėja karšto vandens apskaitos prietaisus.

  • Šilumos tiekėjas su daugiabučių namų šilumos vartotojais sudaro centralizuotai paruošto kompleksinio produkto karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartis.

  • Šilumos tiekėjas taiko Kainų komisijos nustatyta centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

  •  Šilumos vartotojai  moka  už  centralizuotai paruošto karšto  vandens tiekimą ...
 
     Taigi, vadovaujantis šia nepaneigiama informacija, išeitų, kad daugiabučiams namams karštą vandenį tiekia ir už jo temperatūrą  atsako ne kas kitas, kaip šiuo atveju UAB ,,Vilniaus energija“ .

Betgi, kaip matome ponas vicemeras baudžia ne centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėją UAB ,,Vilniaus energija“ , o daugiabučių namų savivaldybės paskirtus administratorius ........

Kas gi nutiko ??   Negi, kaip sakoma, "Leninas pamilo buržuaziją.."

O gražiausia būtų, jeigu ponas vicemeras gyventų daugiabučiame name ir mokėtų centralizuotai paruošto karšto vandens kainą ....

Betgi to sužinoti mums nepavyks, nes tai yra labai ir labai gili pono vicemero paslaptis, kurią atskleisti galėtų pvz.  nebent žurnalistė Rūta Janutienė ........


O sumoje, jeigu kas nors pasakytų, kad šioje vietoje ponas vicemeras, kaip sakoma, tyčia ar ne tyčia apsišlapino kojas ..., mes tikrai tam neprieštarautume ...

Nes yra, kaip yra ......Komentarų nėra:

Rašyti komentarą