2017 m. kovo 5 d., sekmadienis

O kur gi priežastis ????KOKIĄ ŽALĄ LIETUVAI PADARĖ ŠEŠIOLIKTOJI - A. BUTKEVIČIAUS VALDŽIA ? 
laikraštyje "Auksinis ruduo"  klausia Lietuvos pensininkų sąjungos prezidentė Aldona Marija Gedvilienė.

Tarkime, kad viskas, kas žemiau pateikta, yra tiesa, kad dar kita tiek blogybių galima pridurti.

Tačiau ar tiktai 16 -ta Vyriausybė kalta ???

O kur gi buvo, ką nuveikė Prezidentė, pas kurią kiekvieną savaitę bidzendavo Premjeras.

Ką jie ten abu veikė ???

O kas išrinko Prezidentę, kurios reitingai tuo metu buvo aukščiausi labiausiai gyventojų interesus atstovaujant .....

Kas išdėstyta, tai tik pasekmės.

O kur gi priežastis ????

Suvokti tai, mūsų nuomone, yra svarbiausia.

************************************************

„PADORUMAS YRA ARBA JO NĖRA!” –Teisutis Makačinas (pasakė per “Žinių radiją”)

KOKIĄ ŽALĄ LIETUVAI PADARĖ ŠEŠIOLIKTOJI - A. BUTKEVIČIAUS VALDŽIA

(tokia kai kurių žmonių PAPILDYTA nuomonė)


1.Svarbiausia bėda, kad korupcija totaliai pakeitė Lietuvos gyventojų      moralę, kaip kažkas sakė – ji apnuodijo lietuvio kraują.                                      

2.Pamirštos tikėjimo tiesos, devalvuota moralė arba jos visai neliko (sumesti į šulinį kūdikiai, savo tėvų užmuštas keturmetis ir ne tik!).    

  3.Įteisintas laisvas seksas ir neteisingas lytinis auklėjimas sužlugdė daug gyvenimų: daug apsigimusių vaikučių su nepilnavertiškumo kompleksu, nevaisingumas, daug skirybų ir pan.
                                                                                                                          
  4.Rūpinosi tik savimi – didino sau ir prokurorams atlyginimus, pamiršdami Lietuvos žmones tame tarpe – senjorus ne tik pamiršo, bet ir apiplėšė, sumažindami ir taip mažas pensijas (tai prasidėjo dar prie penkioliktos - konservatorių  valdžios), atseit – gelbėjo Lietuvą!                                                                                                                
5.Jų politikos pasekmė – iš Lietuvos emigravo trečdalis gyventojų, nes negalėjo susitaikyti su moraline - dvasine aplinka, kuri pamynė žmogišką orumą.                                                                                                                                               
 6. Visiškai apleido švietimą: niekaip nesuskaičiavo kiek vaikų dėl skurdo       nelanko mokyklos.                                                                                                                      

 7. Visiškai nuskurdino aukštąjį mokslą – Lietuva tapo šalimi su žemo lygio aukštuoju (Lietuvos prezidentės pastaba). Akademikai ir mokslininkai tik stengėsi išlaikyti darbo  vietas. Jaunieji mokslininkai buvo prilyginti, pagal atlyginimus – valytojams. Visi, gaudami menką atlyginimą, nesirūpino aukštojo mokslo  kokybe.                                                                                                                        

    8.Visiškai baigė sunaikinti žemdirbius, gyvulių augintojus, žvejus.                                                          
    9. Lietuva jūrinė valstybė, bet jie sunaikino Lietuvos laivininkystę, išpardavė gerus laivus                                                                                                                            
10.Darbdaviai tapo moraliniais išnaudotojais, šešėlinė ekonomika tapo valstybės duobkase. Apvogė dirbančiuosius (dėl mažų atlyginimų) negalėjo išgyventi.                                                                                                                                   11.Apleido šeimas, dėl ko žymiai sumažėjo gimstamumas. Globojamiems vaikams skyrė po 500 litų, o tikras šeimas varė į skurdo depresiją.                                                    

12.Euro įvedimas visiškai nuskurdino šalies gyventojus, nes lito kaina virto euro kaina, o atlyginimų ir pensijų dydis menkai keitėsi. be to kainos vis kasdieną  kyla iki šiol.                                                                                                                              

   13.Visiškai apleistas NVO sektorius. Parašytas NVO plėtros įstatymas visiškai neatininka įstatymo pavadinimo, tai diplomatijos, mulkinimo šedervas. Jame nurodoma – plėskitės, kurkitės savo pensijų ir atlyginimu saskaita. Paskutiniu metu dar įdomiau: ruošiamasi perduoti kai kurias funkcijas NVO, dirbkite už biurokratus nemokamai kaip iki šiol, kurie gaudami atlyginimą mielai perduos dalį krūvio ant NVO pečių.                                                                                                                        
          14. Tame biurokratizmo liūne paprastas žmogus paskęsta skurde ir iš nevilties, jeigu negali emigruoti, pasiduoda narkomanijai arba savižūdybei (Lietuva pirmauja ES). Visiška moralinės ekologijos deformacija.                                                                                                        
          15. Kur dingo iš didžiųjų Lietuvos miestų Lietuvos bankai? Įsigalėję užsienių bankai stengiasi kiek galėdami gauti didesnį pelną mūsų sąskaita, o pelnas plaukia iš Lietuvos į svetimus kraštus. Užsienio bankuose, daugumoje dirba mūsų tautiečiai, bet jie atvirai tyčiojasi iš mūsų – gėda!   
                                                                                   
16. Sveikatos apsaugos sistema taip išsigimė, kad paprastas žmogus, greitosios nuvežtas į ligoninę nakties metu išvaromas į gatvę, žiemą pasmerktas mirtinai sušalti (rašė miesto laikraštis). Arba dar geriau Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje viena moteris (pavardė žinoma) atvežta į ligoninę su insulto diagnoze, pusiau sąmoninga palikta priėmime be priežiūros sugalvojo eiti namo: ant laiptų nuvirto, susižalojo galvą – teko siūti. Pati nežino kiek pragulėjo ant betono – susirgo plaučių uždegimu. Negana to dingo jos dantų protezai (200 eurų), kurie iki šiol neatsirado. Šeimos gydytojai dažnai labai abejingi paprastiems žmonėms, jeigu tau blogai (pav. pakyla spaudimas ir nuėjus be registracijos išlaiko žmogų šešias valandas kol pamatuoja spaudimą (senjorė žinoma). Į šeimos gydytojo pareigas neįeina gulinčių ligonių lankymas, jie palikti socialinių darbuotojų atsakomybėje ir dažnai jų patarimai ligoniui netinkami – liepia ligoniui daugiau gulėti!       
                                                                                                                  
  17. O dar blogiau, jeigu reikia sutvarkyti dokumentus, kad gauti priežiūros pinigėlius reikia užpildyti tiek dokumentų, kad šeimos gydytojas teisinasi laiko stoka ir nenori to daryti. Be teismų negali gauti priežiūros pinigėlių  (pirmas požiūris, kad Klaipėdoje susitarimas valdo miestą). Senjorui kiekvienas euras labai reikalingas, o gydytojui 50  - 100  eurų nieko nereiškia. Biurokratai  prigalvoja visokiausių   trukdžių.                                                                                      

18.Baisus biurokratizmas norintiems gauti socialinę paramą taip pat prigalvota tiek popierizmo, tiek visokių reikalavimų, kad ir ta parama darosi tikra kančia. Tikras socialinis terorizmas. Tuo tarpu miesto laikraštis rašo, kad žmonės net nežino, kad yra galimybė gauti paramą – slepiama ar neskelbiama apie tai informacija (antras įrodymas apie susitarimą).     
                                                                                                                 
19. Neaiškumų yra vienišų žmonių testamento ir turto reikaluose. Nežinome kas iš tikrųjų vyksta globos namuose, kodėl ten toks didelis mirtingumas?                           

20. Per 26 Lietuvos Nepriklausomybės metus niekas negali išspręsti vienišų ir vienišų neįgalių senjorų piniginių reikalų. Jeigu našliai gauna našlių pensiją (žinome kodėl), tai vieniši nieko papildomai prie savo pensijos negauna ir tai didelė neteisybė, tiesiog genocidas.                                                                                               

 21.  Visa tai kelia įtarimą, kad miesto savivaldybė, sveikatos apsaugos - ne apsaugos, o žalojimo  sistema, socialinės pagalbos tarnyba turi slaptą susitarimą taip elgtis, kad visi socialinės paramos finansai liktų savivaldybei ir būtų naudojami kitiems tikslams – ne pagal paskirtį, todėl gaunami finansai  socialinei atskirčiai mažinti, nemažina atskirties tarp visuomenės sluoksnių, o didina įtampą.                                                                                                                                  
 22.  Norėdami sukurti senjorų visuomeninę Tarybą, kreipiausi kaip NVO senjorų atstovė NVO Tarybos posėdyje su pasiūlymu priimti tokį nutarimą, kad reikalinga tokia nauja struktūra savivaldybėje – NVO Tarybos nariai patvirtino mūsų pasiūlymą ir nutarimą perdavė merui,
Todėl meras pakvietė senjorų atstovus (vasario 24 d. 2017 m.)   į savo svetainę. 
Taip, NVO Taryba prie savivaldybės turi tik patarimo teisę, todėl meras gali neatsižvelgti į NVO Tarybos nuomonę. 
Tačiau, kaip išdėstyta aukščiau, senjorai turi tiek problemų, kad jų sprendimui pažadėtų poros susitikimų per metus su meru, tikrai neužtenka. 

 Būtinai reikalinga SAVARANKIŠKA SENJORŲ VISUOMENINĖ TARYBA, nepriklausoma nuo savivaldybės tik turinti teisę savo sprendimus pateikti, pagal atitinkamos problemos profilį, atitinkamoms savivaldybės struktūroms, supažindindama ir merą!


Gautus komentarus apibendrino Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė. 

 Neįmanoma išvardyti visos žalos. 

Kas TURITE informacijos parašykite, kas blogai IR KAS GERAI, papildykite prašau, spausdinsime mūsų laikraštėlyje „Auksinis ruduo“ el. paštas amgedv@gmail.com, telef.866673965

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą