2017 m. kovo 16 d., ketvirtadienis

Ekstremalių situacijų Ekstremali komisija ...


2017 m. kovo 9 d Vilniaus savivaldybės administracijos direktorė pasirašė įsakymą Nr.  30-496  DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO, kuriuo  Komisijos pirmininke pasiskyrė save.O  ši garbi komisija nusprendė visuose Vilniaus miesto pastatų karšto vandens sistemose atlikti terminę dezinfekciją nuo legioneliozės ir tuo pačiu sukėlė masinę psichozę.Ryšium su ir kyla klausimas ar šios komisijos pirmininkė žino,  koks teisės aktas nustato dezinfekcijų nuo legioneliozės atlikimo tvarką, ar tai žino Komisijos nariai???

Mūsų nuomone nežino .................

Todėl ir,  kas paneigs, kad šią komisiją labai  tiktų vadinti Ekstremalių situacijų Ekstremalia komisija ...
***********************************************
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUSĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 2017 m. kovo 9 d. Nr.  30-496
VilniusVadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgdama į Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinius nuostatus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-110:
1.      S u d a r a u  šią Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją:
Alma Vaitkunskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Saugaus miesto departamentą (komisijos pirmininko pavaduotojas);
Gintautas Paluckas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, kuruojantis Saugaus miesto departamentą;
Julius Morkūnas – laikinai einantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento direktoriaus pareigas;
Virginijus Pauža – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius;
Jekaterina Mickevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja;
Aurelija Dermantė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja;
Rimantas Steponavičius – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas;
Antoni Mikulskis – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas;
Evaldas Matonis – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjas;
Vaida Barkovskienė – Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė;
Rolanda Lingienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento direktorė;
Tadeušas Rodz – viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius;
Jevgenijus Sakovičius – akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklų eksploatavimo tarnybos Vilniaus regiono tinklų eksploatavimo departamento direktorius;
Jelena Montvilienė – Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus viršininkė;
Evaldas Černiauskas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vado pavaduotojas.“
nimo“.

 2.Tvirtinu Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Įpareigoju Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėją sudaryti ir tikslinti Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių adresų korespondencijai ir telefonų numerių sąrašą bei sušaukimo schemą.

4.Pavedu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Arvydui Daruliui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

5.Laikau netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 30-633 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“.


Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė
______________


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą